TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ'NİN VE TÜRKİYE PSİKİYATRİ DERNEĞİ'NİN TÜRK CEZA KANUNU'NDA YAPILMASINI İSTEDİKLERİ DEĞİŞİKLİKLER TBMM ADALET ALT KOMİSYONU'NA İLETİLDİ

psikiyatri.org.tr /

TBMM Adalet Alt Komisyonu  Başkanı Hakkı Köylü ile görüşülerek düzeltme önerileri sunulmuştur. Görüşmeye Türk Tabipleri Birliği'nden 2. Başkan Dr. Metin Bakkalcı, Adli Tıp Bilimcileri Derneği'nden Başkan Dr. Ümit Biçer, Türkiye Psikiyatri Derneği'nden Genel Sekreter Dr. Berna Uluğ ve hem TTB hem de TPD avukatı olan Av. Ziynet Özçelik katıldı.

Alt Komisyon Başkanlığı'ndan bu başlıkların 1 Haziran'a dek yapılacak değişiklikler kapsamına alınmasının mümkün olmadığı, ilerde bu yönde değişiklik yapılabileceği yanıtı alındı.