Avrupa Tıp Uzmanları Birliği (UEMS) - Psikiyatri Bölümü tarafından “Psikiyatr Profili”nin yeni versiyonu yayınlandı!

psikiyatri.org.tr /

2005 yılında yayınlanan ilk versiyonun üzerinden geçen 13 yılda psikiyatri bilgisi ve pratiği tüm dünyada gelişmiş, daha fazla sayıda ülke eğitim-öğretim konularında rehberlik için UEMS Psikiyatri Bölümü’ne başvurmuştur. Bu durum profilde bir revizyon ihtiyacı doğurmuştur. Yaklaşık iki yıllık kapsamlı bir danışma sürecini takiben, derneğimiz üyesi Dr. Ekin Sönmez’in de aralarında yer aldığı EFPT çalışma grubunun da yoğun katkılarıyla yeni “Psikiyatr Profili” hazırlanmıştır. Profil Nisan 2018’de yapılan toplantıda UEMS tarafından onaylanmıştır.

Artan uzmanlaşma ve psikiyatri ekiplerinin işlevsel olarak bölünmesi, psikiyatristin rol ve sorumluluklarında değişikliklere yol açmıştır.  Bu profil ile doktorların toplumdaki rollerini yeniden tanımlamaları ve toplumla birlikte hareket ederek sorumluluklarını yeniden dile getirmeleri önerilmiştir.

Yayınlanan profilde ;

  • Tıp Uzmanı
  • İletişim sağlayıcı
  • İş birlikçi
  • Lider
  • Sağlık Savunucusu
  • Bilim insanı
  • Profesyonel

olarak yedi ayrı hekim rolünün Avrupalı ​​psikiyatrlar için ne anlama geldiği ve Avrupalı ​​bir psikiyatrın göstermesi gereken yeterlikler listesi açıklanmaktadır.

Profilin tam metnine UEMS resmi internet sitesi üzerinden ulaşılmaktadır. İlgilenen meslektaşlarımız için link http://uemspsychiatry.org/wp-content/uploads/2012/01/UEMS-PS-PROFILE-OF-A-PSYCHIATRIST-2018.pdf  bilgilerinize sunulmuştur.

Saygılarımızla.

Aybeniz Civan Kahve

Türkiye Psikiyatri Derneği
Merkez Yönetim Kurulu adına