İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Akreditasyonu

psikiyatri.org.tr /

Değerli Meslektaşlarımız,

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı  TPD Yeterlik Kurulu Akreditasyon Alt Kurulu Kurum ziyaret jürisi tarafından 11.12.2017 tarihinde değerlendirilmiş ve beş yıl süre ile geçerli olmak üzere kurum eğitim yeterliği koşullarını karşıladığını bildirir belgeyi almaya hak kazamıştır. Kurum yöneticilerini ve çalışanlarını kutlarız.

Türkiye Psikiyatri Derneği 

Merkez Yönetim Kurulu