Türkiye Psikiyatri Derneği 16. Olağan Genel Kurul Seçim Sonuçları

psikiyatri.org.tr /

Değerli Üyelerimiz,

Türkiye Psikiyatri Derneği 16. Olağan Genel Kurulu 08 Nisan 2018 Pazar günü, İstanbul Tabip Odası’nda yapıldı. Daha önce duyurulmuş olan gündem izlenerek tamamlanan Genel Kurula katılan üyelerimizin oyları ile Merkez Yönetim, Denetim ve Onur Kurulları belirlendi. 

Merkez Yönetim Kurulu’na Ömer Böke, Gülcan Güleç, Fatih Öncü, Serap Erdoğan Taycan, Yunus Hacımusalar, Aybeniz Civan Kahve ve Koray Başar seçildi. MYK için yedek üyeler Aruz Bozkurt, Orhan Murat Koçak, Ayşegül Aksakal, Leyla Gülseren, Buket Sevinç Koparan, Uğur Çıkrıkçılı ve Şeref Gülseren olarak belirlendi.

Merkez Denetim Kurulu’na Erguvan Tuğba Özel Kızıl, Meram Can Saka ve Gamze Özçürümez seçildi. MDK için yedek üyeler Haldun Soygür, Ayşe Devrim Başterzi ve Hatice Özdemir Rezaki olarak belirlendi.

Merkez Onur Kurulu’na ise Raşit Tükel, Sezai Berber, Berna Uluğ, Mustafa Sercan ve Tunç Alkın seçildi. Yedek üyeliğe Nurper Erberk Özen, Şahika Yüksel, Aylin Uluşahin, Nuray Atasoy ve Süheyla Ünal seçildi.

Genel Kuruldan sonra ilk toplantısını yapan MYK kendi arasında görev dağılımını aşağıdaki şekilde yaptı:

Genel Başkan: Ömer Böke

Genel Başkan Yardımcısı: Gülcan Güleç

Genel Sekreter: Koray Başar

Sayman: Fatih Öncü

Asistan Hekimlik Sekreteri: Aybeniz Civan Kahve

Eğitim Sekreteri: Serap Erdoğan Taycan

Örgütlenme Sekreteri: Yunus Hacımusalar

Daha önce bu kurullarda hizmet etmiş olan tüm meslektaşlarımıza teşekkür eder, bu kurulların tüm üyelerimizin katkı ve katılımlarıyla verimli bir çalışma dönemi geçirmelerini dileriz. 

22. TPD Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu’nda görüşmek üzere,

 

Türkiye Psikiyatri Derneği

Merkez Yönetim Kurulu