TÜRKİYE PSİKİYATRİ DERNEĞİ 16. OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTI DUYURUSU

psikiyatri.org.tr /

Sayın Meslektaşlarımız,

 

Türkiye Psikiyatri Derneği 16. Olağan Genel Kurulu 08 Nisan 2018 Pazar saat 11:00’de, İstanbul Tabip Odası’nda (Türkocağı Cad. No:9 K:2-3 Cağaloğlu-İstanbul) toplanacaktır.

 

 

 

Gündem

1.     Açılış

2.     Genel Kurul Divanı’nın oluşturulması;

3.     Saygı duruşu ve açılış konuşmaları;

4.     Merkez Yönetim Kurulu faaliyet ve mali raporlarının; Denetleme Kurulu raporlarının okunması, tartışmaya açılması ve yönetim kurulunun aklanması;

5.     Genel Kurul kararlarının oluşturulması;

·       Ankara Merkez binasının satılması ve daha uygun yeni bir bina alınması konusunda MYK'na yetki verilmesi;

6.     Yeni Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Denetleme Kurulu ve Onur Kurulu seçimi;

  1. Dilek, öneriler ve kapanış

 

Saygılarımızla

 

Türkiye Psikiyatri Derneği

Merkez Yönetim Kurulu