Türkiye Psikiyatri Derneği Denizli Şubesi 7. Genel Kurul Toplantı Duyurusu

psikiyatri.org.tr /

Türkiye Psikiyatri Derneği Denizli Şubesi 7. Genel Kurul Toplantısı 14 Şubat 2018 Çarşamba günü saat 11.00 de Denizli North Point Otel toplantı salonunda aşağıdaki gündemle yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde, Genel Kurul Toplantısı çoğunluğa bakılmaksızın, 21 Şubat 2018 Çarşamba günü aynı yerde saat 19.00 da yapılacaktır.

 

Şubemizin 2018-2020 yılı için yönetimini üstlenecek yönetim kurulu üyeleri ayrıca denetleme kurulu üyeleri ve delege seçimlerinin yapılacağı Olağan Genel Kurula tüm üyelerimizin katılımını bekler, saygılarımızı sunarız. 

 

 Gündem

 1) Açılış ve yoklama

 2) Kongre Divan Kurulunun seçimi. 

 3) Saygı duruşu ve İstiklal Marşı.

 4) Yönetim Kurulu faaliyet ve mali raporların okunması ve tartışılması.

 5) Denetleme kurulunun raporunun okunması ve tartışılması.

 6) Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulunun raporlarının oylanması.

 7)Yeni Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin ve Genel Merkez Delegelerinin seçimi,

 8) Dilek ve temenniler.

 9) Kapanış.

 

Prof. Dr. F. Figen Çulha ATEŞCİ

Türkiye Psikiyatri Derneği

Denizli Şubesi Başkanı