TPD Bolu Şubesi 7. Olağan Genel Kurul Duyurusu

psikiyatri.org.tr /

Değerli TPD Bolu Şubesi Üyeleri ve Meslektaşlarımız,
 
TPD Bolu Şubesi’nin 7. Olağan Genel Kurulu 17 Şubat 2018 tarihinde, yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde 24 Şubat 2018 tarihinde saat 11.00'de Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı- Psikiyatri Servisi Eğitim Salonunda yeterli çoğunluk aranmaksızın toplanacaktır.
 
Şubemizin 2018-2020 yılı için yönetimini üstlenecek yeni yönetim kurulu üyeleri, denetleme kurulu üyeleri ve delege seçimlerinin yapılacağı 7.Olağan Genel Kurula tüm üyelerimizin katılımını beklediğimizi bildirir, saygılarımızı sunarız. 
 
 
TPD Bolu Şubesi Yönetim Kurulu adına
Özden Arısoy
Şube Başkanı
 
 
Adres:  Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Eğitim Salonu- Psikiyatri Servisinin yanında
  
                   
GÜNDEM:
1.    Açılış ve Yoklama,
2.    Saygı Duruşu,
3.    Kongre Başkanlık Divanı Seçimi,
4.    Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Mali Raporun okunması ve tartışılması,
5.     Denetleme Kurulu raporunun okunması ve tartışılması,
6.     Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu’nun aklanması,
7.     Tahmini Bütçenin görüşülmesi ve onaylanması,
8.     Yeni Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin ve Genel Merkez Delegelerinin seçimi,
9.     Dilekler ve temenniler
10.   Kapanış.