IX Bahar Sempozyumu Asistan BCB Toplantı Sonuçları

psikiyatri.org.tr /

Arkadaşlar Merhaba

IX Bahar Sempozyumunda Asistan BCB yaklaşık 15-20 kişi ile toplandı. Ama sempozyuma katılan

toplam asistan sayısı da azdı. Aşağıda toplantıda konuştuğumuz ve kararlarını aldığımız maddeleri sıraladım.

  1. Anket Çalışması: Mevcut anket verilerine Bakırköy’den yeni verilerin kısa sürede eklenip tüm verilerin Mehmet Yumru aracılığıyla derlenip Yeterlik Alt kurula sunulması kararlaştırıldı.
  2. Faaliyet Raporları: Asistan Komisyonu bulunan şubelerdeki temsilcilerin en geç üç ayda bir bir önceki dönemin faaliyet raporunu mail grubuna ve/veya web sitesine iletilmesi kararlaştırıldı.
  3. Web sitesi: Asistan BCB sayfasının daha etkin kullanımı ve her şubeden bir kişiye yönetici tanımlaması yapılması kararlaştırıldı. Web sayfasına girişte şifre için e mail adresinin @ den önceki ibare kullanılacak. (Örnek: drmehmetyumru@yahoo.com mail adresi için şifre drmehmetyumru oluyor)
  4. TPD Yeterlik Eğitim Programlarını Değerlendirme Alt Kurulu toplantısına katılan Mehmet Yumru tarafından toplantıda bilgi verildi. Anket verileri toplanıp kurula iletilecek.
  5. EFPT: 14 Mayıs daki akademik kurula katılacak psikiyatri asistanlarının konaklaması için Murat Altın’ la en son 1 Mayıs’a kadar irtibata geçilmesi kararlaştırıldı. (drmurat76@yahoo.com) Ayrıca sempozyumdaki MEK toplantısında her şubeden en az 1 asistanın o şube tarafından katılımının karşılanması kararı alındı.
  6. İç yönerge tartışıldı. Karar verilen son hali ektedir.
  7. Bahar da kurs: Kurslar ile ilgili olarak anket çalışması verilerine dayanarak kurs talebinde bulunulacak. (Adli Psikiyatri, Cinsel İşlev, Psikoterapi gibi)
  8. Koordinatörler toplantısında Ulusal Toplum Ruh Sağlığı Politikalarının Belirlenmesi ile ilgili olarak BCB lerinden görüş iletilmesi istendi. Bizde Ulusal Toplum Ruh Sağlığı Politikalarında Asistan Eğitimi başlığı altında bir alt kurul oluşturulmasına karar verdik. Sorumlu olarak Halis Ulaş bu konuyla ilgilenecek. Ayrıca bu konuda Bahar ‘a bir panel önerilmesi kararlaştırıldı.
  9. Eş koordinatör seçimi: Eş koordinatör olarak Tolga Binbay seçildi. EFPT’ ye Asistan BCB ni temsilen delege olarak Murat Altın’ın katılımı kararlaştırıldı.
  10. Son olarak daha fazla asistan katılımı ve asistan komisyonlarının kurulumu için herkesin çaba sarfetmesi....

Mehmet Yumru

Asistan BCB Eş Koordinatörü