TPD Samsun Şubesi’nin Olağan Genel Kurul Duyurusu

psikiyatri.org.tr /

 

Değerli Üyemiz,

     TPD Samsun Şubesi’nin Olağan Genel Kurulu 12 Şubat 2018 Pazartesi günü, yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde 19 Şubat 2018 Pazartesi günü saat 17.30'da Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Psikiyatri Bölümü Eğitim Salonu’nda  yeterli çoğunluk aranmaksızın toplanacaktır.

 

     Şubemizin 2018-2020 yılı için yönetimini üstlenecek yeni yönetim kurulu üyeleri ayrıca denetleme kurulu üyeleri ve delege seçimlerinin yapılacağı Olağan Genel Kurula tüm üyelerimizin katılımını beklediğimizi bildirir, saygılarımızı sunarız. 

  

                   

GÜNDEM:

1  Açılış ve Yoklama,

2  Kongre Başkanlık Divanı Seçimi,

3  Saygı Duruşu,

4  Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Mali Raporun okunması ve tartışılması,

5  Denetleme Kurulu raporunun okunması ve tartışılması,

6  Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu’nun aklanması,

7  Tahmini Bütçenin görüşülmesi ve onaylanması

8  Yeni Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin ve Genel

Merkez Delegelerinin seçimi,

9  Dilekler ve temenniler

10           Kapanış

 

                                                                            Doç. Dr. Aytül Karabekiroğlu

                                                                                Türkiye Psikiyatri Derneği

                                                                                    Samsun Şube Başkanı