Psikiyatride Güncel Çalıştayı

psikiyatri.org.tr /

Çalıştay 14.01.2018 tarihinde Ege Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dalı toplantı odasında Psikiyatride Güncel Dergisinin önceki ve şimdiki Yayın Yönetmen ve yardımcılarının katılımıyla yapıldı. Toplantıya Simavi Vahip, Mustafa Sercan, Timuçin Oral, Ömer Aydemir, Artuner Deveci, Kürșat Altınbaş, Medine Yazıcı, Pınar Çetinay, Sedat Batmaz, Özlem Kuman Tuncel, Damla İşman Haznedaroğlu katıldı. Çalıştayda, bir sayının hazırlanmasında konunun saptanması, konuk yayın yönetmeninin belirlenmesi, yardımcı yayın yönetmeninin atanması, yazarların ve konu başlıklarının belirlenmesinden hazırlanan yazıların kontrol edilip basılacak hale gelmesi ve basılmasına kadar, diğer yandan yazıların Psikiyatride Güncel oturumunda sunumuyla ilgili işlemlere kadar tüm işleyiş tartışıldı. Yazım kuralları ve kaynak göstermenin biçimi ele alındı; endnote vs gibi yazılımların kullanımı üzerinde çalışılması kararlaştırıldı. Yapılan anketin sonuçları ele alındı. Yeni sayılar ile yardımcı ve konuk yayın yönetmenlerinin kimler olacağı belirlendi. Psikiyatride Güncel’de kullanılan kısaltmaların standardize edilmesi çalışmasında gelinen aşama konuşuldu. En yaygın kullanımının kısaltmasının verilmesi, az kullanılan çeşitli isimler için kısaltma hazırlanmaması, ölçekler için en alışkın olunan kısaltmaların seçilmesi ilke olarak benimsendi. Önceki sayılar için planlamalar yapıldı ve eski sayıların elektronik ortamda bulundurulmaması ilke olarak benimsendi. Ayrıca, talep eden şubelerde yayın kurulundan bir kişi ve o sayının yazarlarından birkaçıyla önceki sayıların sunumlarının yapılabileceği karara bağlandı. Yazarlar ve yayın yönetmenleri için elektronik başvuru sistemi tartışıldı ve üzerinde çalışılması kararlaştırıldı. Kongre/sempozyumlarda Psikiyatride Güncel yazılarının sunumunun daha yararlı ve etkin olması için yapılacaklar ele alındı.