TPD-MYK 13 NİSAN 2005 KARARLARI

psikiyatri.org.tr /

13 Nisan 2005 TPD-MYK Kararlar ve Tutanak

 

 1. WPA Şizofreniyle ilgili Damgalama ve Ayrımcılık ile Mücadele Programı Türkiye koordinatörü olan Dr. Alp Üçok’un, 6-8 Ekim 2006’da İstanbul’da yapılacak olan “Third International Congress:Together against Stigma” başlıklı toplantının düzenlenmesinde TPD’nin işbirliğini talep eden dilekçesi okundu. Bu toplantı için TPD’nin işbirliği yapmasına, Düzenleme Kurulu’nda TPD’nin Dr. Mustafa Sercan tarafından temsil edilmesine, işbirliği yapacak kurumların sorumluluklarını belirleyen bir sözleşme yapılmasına,
 2. BHİAK’nun çalışması için gerekli görülen basın tarama ve kupür derleme işlemleri için gelen teklifler incelendi. Bu işlem için Ajans Pres şirketinden 3-6 aylık deneme için hizmet satın alınmasına, bu konu ile ilgili yazışmaların (Dr. Doğan Şahin ve şirket ile) Dr. Mustafa Sercan tarafından yapılmasına,
 3. Medeni Kanunda cinsiyet değiştirme ile ilgili kanun değişikliği konusunda 1 yıl önce yapılmış olan toplantılardan sonra sürecin ilerlemediğinin ve herhangi bir gelişme kaydedilmediğinin TTB’ye yazılı ve sözlü olarak bildirilmesine,
 4. Özel eğitim raporlarında psikiyatristlere düşen rolün tanımlanması için Gelişimsel Psikopatoloji BÇB’nin ve ÇGRSD’nin görüşlerinin alınmasına, bireysel ve grup eğitimi konularının ve bu alandaki MEB mevzuatının incelenmesine,
 5. Onur Kurulu’na sevk edilmiş olan dosya ile ilgili olarak Onur Kurulu’nun yazmış olduğu yazının İstanbul Şube başkanlığına iletilmesine,
 6. Mersin’de hastalara ilaç yazdığı saptanmış olan psikolog ile ilgili olarak Mersin İl Sağlık Müdürlüğüne yazı yazılmasına, Mersin Tabip Odası’ndan kişinin hekim olmaması nedeni ile herhengi bir işlem yapılamayacağına dair cevap yazısı ile ilgili olarak da TTB ile görüşülmesine,
 7. Özel hastanelerde psikiyatri polikliniği ve servisi açılabilmesi konusunda Dr. Hamdi Tutkun ile görüşülmesine ve bu konuda daha önceki yazışmalara dayalı bir TPD görüş ve öneri raporu hazırlanarak Sağlık bakanlığı’na gönderilmesine, ve bu raporun web sitesi ve Bülten’de yayınlanmasına,
 8. Psikiyatrik hizmetlerin ücretlendirilmesi ve hastanelerde performans değerlendirmesi konularında Görev Grubu’nun raporundan yararlanarak ve bu konuyla ilgisi olan meslektaşlarımızdan da görüş alınarak bir görüş yazısı oluşturulmasına ve bunun web sitemizde tartışmaya açılmasına,
 9. Derneğimizin davet edildiği ve APA sırasında yapılacağı bildirilen WFMH (World Federation of Mental Health) toplantısına APA toplantısına gidecek olan MYK üyelerinin katılmasına,
 10. Bilim ve Gelecek Dergisi tarafından Derneğimize yöneltilen, psikolog ve psikiyatristler tarafından internet ortamında yapılan psikolojik danışmanlık ve hatta uzaktan tedavi tavsiyelerinin sakıncalarına ilişkin görüş soran yazının cevaplandırılmasına,
 11. Derneğimizin web master adresine yöneltilmiş olan gazetelerde yer alan ve uzman olmayan kişiler tarafından yapılan psikolojik danışmanlık ve yönlendirme uygulamaları ile ilgili şikayetin yanıtlanmasına ve bu konudaki görüşlerimizin ayrıca Basın Konseyi, Gazeteciler Cemiyeti ve Gazetelerin Yazı İşleri Müdürlüklerine iletilerek gazete yönetimlerine bu konularda sorumlu davranmaları çağrısında bulunmaya,
 12. WPA Kahire Toplantısından önce üye derneklerin yönetimlerine Derneğimizin İngilizce broşürünün gönderilmesine,
 13. Güney Asya yardım kampanyası’nın canlandırılması için çalışmalar yapılmasına,
 14. Ulusal Ruh Sağlığı Politikası Görev grubunun hızla oluşturularak aktif bir biçimde çalıştırılmasına,
 15. Psikolog Üstün Öngel’in  psikiyatristlere ve psikiyatri uygulamalarına yönelttiği usulsüz suçlamalara karşı çalışma yapılmasına, son olayın geçtiği yer olan Diyarbakır’ın bağlı olduğu Elazığ Şubesine de konunun iletilmesine

 

karar verilmiştir.

 

Konuşulan konular:

 1. 9. Bahar Sempozyumu ödüllerinin web sitesinde yayınlanması
 2. Emniyet Müdürlüğüne gönderilen Emniyet Mensuplarının Sağlık Şartları ile ilgili yazının web sitemize konulması
 3. Web sitesi ile ilgili Dr. Ali Savaş Çilli’nin danıştığı konular
 4. 10. Bahar Sempozyumu
 5. EFPT Toplantısı