TPD-MYK 20 MART 2005 KARARLARI

psikiyatri.org.tr /

20 Mart 2005 TPD-MYK Tutanağı ve Kararlar

 

 1. 9. Bahar Sempozyumu’nda yapılacak olan MEK, TPD Forumu ve BÇB Koordinatörler Toplantısının gündemleri belirlendi. BÇB Koordinatörleri toplantısında özel alan etik kuralları  ve web sitesinde halka yönelik sayfa hazırlanması konularının da konuşulmasına,
 2. Yeni TCK’nun sakıncalı maddeleri hakkında TTB ile görüşülmesine, TTB ile birlikte bir basın kampanyası açılmasına, hastave hasta yakınları derneklerinin de harekete geçirilmesine, hekim parlamenterlerle ve hukukçularla görüşülmesine ve sakıncalı maddelerin Anayasa Mahkemesi’nce iptalini sağlayacak hukuki yolların araştırılmasına,
 3. Sağlık Bakanlığının görüş sorduğu Yüksek Güvenlikli Servisler konusunda Adli Psikiyatri Bilimsel Çalışma Birimi’nin bir görüş raporu hazırlamasına,
 4. Şizofreni Tedavi Kılavuzunun basımı için teklif alınmasına,
 5. Avukat Ziynet Özçelik ile görüşülerek Derneğin hukuk danışmanlığının yürütülmesi bakımından seçeneklerin gözden geçirilerek, görev tanımı ve ücretlendirmenin yapılmasına ve  bir sözleşme düzenlenmesine,
 6. Daha önce belirlenmiş olan Görev Grupları Koordinatörlerine yazı yazılarak çalışmaları ve görev grubunun vardığı yer bakımından bilgi alınmasına ve raporlarının istenmesine,
 7. Afet psikiyatrisi çalışmaları için sorumlu üyelerini bildirmemiş olan Şubelere tekrar yazı yazılarak sorulmasına karar verildi.

 

Konuşulan konular:

 1. 9. Bahar Sempozyumu düzenlemeleri
 2. 10. Bahar Sempozyumu için teklif veren firmalarla görüşmeler yapıldı
 3. 10. Yıl Bülteni
 4. Şube payları ve mali durum
 5. Web sitesi
 6. WPA Atina toplantısı hakkında bilgilendirme
 7. WPA Yönetim Kurulu üyelikleri için TPD’nin göstereceği adaylar
 8. EFPT Toplantısı düzenlemeleri (11-14 Mayıs 2005, İstanbul)   
 9. Güney Asya’ya yardım kampanyası