TPD ÖDÜLLERİ BAHAR SEMPOZYUMUNDA VERİLDİ

psikiyatri.org.tr /

 

IX. BAHAR SEMPOZYUMU POSTER BİLDİRİ ÖDÜLLERİ

  

1. Klozapin Kullanan Hastalarda Trombosit Serotonin, Monoamino Oksidaz ve Plazma      Serotonin Düzeylerinde Olan Değişiklikler: Belirtilerle ve Bilişsel İşlevlerle İlişkisi;

 

Aygün Ertuğrul, Gülberk Uçar, Koray Başar, Başaran Demir, Samiye Yabanoğlu, Berna Uluğ

 

  1. Remisyondaki Bipolar Bozukluk Tanılı Hastalarda Psikotik Duygudurum Dönemi Öyküsünün Bilişsel İşlevlere Etkisi;

 

Emre Bora, Simavi Vahip, Füsun Akdeniz, Ali Saffet Gönül, Ayşe Eryavuz, Melise Öğüt, Müge Alkan

 
3. İstanbul’da Onuncu Sınıf Öğrencileri Arasında Madde Kullanım Yaygınlığının Üç Yıllık Süreç İçinde  Değişimi

 

Kültegin Ögel, Sevil Taner, Ceyda Y. Eke, Bilge Erol

 


IX. BAHAR SEMPOZYUMU ARAŞTIRMA PROJESİ TEŞVİK ÖDÜLÜ

 

  1. Şizofreni ve Asperger Bozukluğu Olgularında Duygu Tanıma, Zihin Kuramı ve Bunun Nöronal İntegrite ile İlişkisinin Magnetik Rezonans Spektroskopi Yoluyla İncelenmesi;

            Proje Yürütücüsü: Halise Devrimci Özgüven

           Araştırmacılar: Özgür Öner, E. Cem Atbaşoğlu, Meram Can Saka, Banu Yağmurlu, Ferhunde Öktem, Şenay Ölmez

 

  1. “Türkiye’de Alkol Bağımlılarında Bağımlılığa Yatkınlığın Genetik Belirleyicileri ve Temel Kişilik Boyutları”

      Proje Yürütücüsü: Yavuz Ayhan

Araştırmacılar: Başaran Demir, Berna Uluğ, Ümit Yaşar, Melih Babaoğlu,

Atilla Bozkurt, Nesrin Dilbaz, Işıl Bilgin Erdinç, Çağlar Açıkgöz

 

  1. Tedaviye Dirençli Depresyonda rTMS’nin Etkinliğinin Araştırılması;

       Proje Yürütücüsü: Ali Bozkurt
      
Araştırmacılar: K. Nahit Özmenler, Tunay Karlıdere,Fatih Özdağ, Sezai Uyar, Hamdullah Aydın