9. Bahar Sempozyumu'nda Yapılacak 4. BÇB Kursu İlan Edildi: Psikanalitik Psikoterapilere Giriş

psikiyatri.org.tr /

Birbirini izleyecek bahar sempozyumlarında yapılacak ve tamamı izlendiğinde psikiyatri uzmanlık eğitiminde gerekli temel müfredat bilgisinin tamamlanmasını hedefleyen BÇB kurslarının dördüncüsünün programı da Psikanalitik Psikoterapiler Bilimsel Çalışma Birimi tarafından açıklandı.

Çalışma Birimi Bilgi Formu

Çalışma Biriminin adı: Psikanalitik Psikoterapiler Bilimsel Çalışma Birimi

Çalışma Birimi koordinatörünün adı:
Vehbi Keser

Kursta eğitici olarak görev alacak kişilerin adları: Talat Parman, Defne Tamar, Vehbi Keser, Volkan Topçuoğlu

Kursun amacı: Birbirini takip eden sempozyumlar süresince düzenlenecek psikanalitik kuram ve uygulamaya ilişkin kursların ilkinde, psikanalitik kuramı oluşturan temel kavramlar ve yapıtaşlarıyla tanışmak.

Kursun Düzeyi : 1- Temel düzey (Konuya giriş bilgisi)

Katılımcı sayısı : 1- En az: 5
                         2- En çok: 35

Kursun süresi: 1- 4 X 45 dk. (12.30-16.30)

Önerilen okuma listesi:

 

  *Psikanalitik Kurama Giriş-Y.Akvardar, E.Çalak, U.Etaner, C.Hürol, H.Sunat, R.Tükel, A.Üçok, B.Yücel- Bağlam Yayınları-Düş Düşün Dizisi.

  *Psikanaliz (An Elementary Textbook of Psychoanalysis)-Charles Brenner. Çeviri: I.Savaşır, Y.Savaşır-Hekimler Yayın Birliği.

  *Beş Konferans ve Psikanalize Toplu Bakış-Sigmund Freud. Çeviri: Kamuran Şipal-Cem Yayınevi.

  *Freud’un Otoanalizi ve Psikanalizin Keşfi-Didier Anzieu. Çeviri: Nesrin Tura-Metis Ötekini Dinlemek.Hedef katılımcılar: Psikiyatri asistanları ve uzmanları, psikologlar.

2005 Bahar Sempozyumu eğitim programı konuları ve eğiticileri:

  1. Psikanaliz ve Psikanalitik Psikoterapinin Tarihçesi-Talat Parman (45dk).

  2. Psikanalizin Temel Kavramlarından Dürtü ve Dürtü Kuramı- Defne Tamar (45dk).

  3. Ruhsallığın Yerleşimsel Modeli (bilinçdışı-önbilinç-bilinç)-Vehbi Keser (45dk).

  4. Ruhsallığın Yapısal Modeli (altbenlik-benlik-üstbenlik)-Volkan Topçuoğlu (45dk).