Ruh Sağlığı Yasa Taslağı Üzerindeki Çalışmalar Tamamlandı

psikiyatri.org.tr /

Türkiye Psikiyatri Derneği adına Genel Başkanımız Dr. Timuçin Oral ve Dr. Ejder Akgün Yıldırım'ın katılımıyla yaklaşık bir yıldan beri Türkiye Büyük Millet Meclisinde sürdürülen çalışmalar tamamlandı. Derneğimizin Ruh Sağlığı Yasası Görev Grubu tarafından hazırlanan ve 8 Aralık 2016 günü Dr. Timuçin Oral ve Dr. Mehmet Sungur'un Aydın Milletvekili Psikolojik Danışman Deniz Depboylu ile görüşerek TBMM'e götürdükleri yasa taslağı üzerinde çalışmalar bir yıldan beri sürmekteydi. Bugüne dek, 12 kez bir araya gelen Türk Psikologlar Derneği, Türk Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Derneği, Çocuk ve Gençlik Psikiyatrisi Derneği, Psikiyatri Hemşireleri Derneği, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Derneği ile Ruh Sağlığında İnsan Hakları Girişimi Derneği temsilcileri derneğimiz tarafından hazırlanan Ruh Sağlığı Yasa Taslağı üzerinde yürüttükleri tartışma ve görüşmeler sonucunda, taslak üzerinde gerekli değişiklikleri yaparak uzlaşma sağladılar.

Metin üzerindeki yazın hatalarının düzeltilmesi sonrasında taslağın son şekli tüm derneklerin üyelerinin görüşlerine açılacak. Bu süre içinde metin aynı zamanda meclisteki yasama uzmanlarınca yasama diline uygunluğu açısından değerlendirilecek. Onbeş günlük bir askı süresinin ardından tüm dernekleri temsilcilerinin TBMM'de bir araya gelerek bir basın açıklamasıyla metni kamuoyuna duyurmaları kararlaştırıldı. Açıklamadan sonra taslak, Aydın Milletvekili Deniz Depboylu tarafından meclis başkanlığına sunulacak. Taslağın yaslaşması için dernek temsilcileri tarafından mecliste grubu bulunan tüm partilerin grup başkan vekillerinden randevu alınarak yasanın gerekliliği ve önemi anlatılacak ve ilgili komisyon tarafından gerekli görülürse meclis komisyonuna bilgi verilecek.

Derneğimizin 1999 yılından beri aralıksız sürdürdüğü çalışmalarla Ruh Sağlığı Yasa Taslağı bir kez daha meclis gündemine girmek üzeredir. Üyelerimizi ve tüm kamuoyunu tasarının yasalaşması için destek olmaya davet ediyor, tasarıya emek veren tüm meslektaşlarımız (Mustafa Sercan, Nevzat Satmış, Solmaz Türkcan, Aslıhan Polat, Hüseyin Soysal, Fatih Öncü, Solmaz Türkcan, Peykan Gökalp, Hasan Karakaya, Hamid Boztaş, Mehmet Yumru, Cem Atbasoğlu, Meram Can Saka, Murat Aktepe, Can Ger, Ayşe Devrim Başterzi, Tamer Aker, Ayse Gül Yılmaz, Altan Eşsizoğlu, Haldun Soygür ile geçmiş dönem Genel Başkanlarımız Şahika Yüksel, Şeref Özer, Doğan Yeşilbursa, Tunç Alkın, Simavi Vahip’e ve son bir yıll içindeki meclis çalışmalarını genel başkanımız ile yürüten Mehmet Sungur, Ömer Böke ve Ejder Yıldırım) ile ilgili derneklerin başkan ve/veya temsilcilerine Merkez Yönetim Kurulumuz adına teşekkürlerimizi sunuyoruz.