Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi çalışanlarına soruşturma açılıp, ceza verilmesi kabul edilemez.

psikiyatri.org.tr /

Değerli Meslektaşlarımız,

Sendikaların ve Tabip odalarının çağrısı doğrultusunda 2 yıl önce yapılan basın açıklaması ile ilgili olarak Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde çalışan üyelerimiz hakkında açılan soruşturma sonucunda  ceza verildiğini  üzülerek öğrendik. Anayasal bir hak olan ifade özgürlüğü sınırları içinde olduğunu düşündüğümüz basın açıklaması ile ilgili soruşturma sürecinin cezalandırma ile sonuçlanmasını anlayamıyoruz.  Aynı tarihte, aynı basın açıklaması metni diğer genel sekreterlikler ve hastane idareleri tarafından sendikal faaliyet olarak görülüp,  soruşturmaya bile gerek görülmezken, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi çalışanlarına soruşturma açılıp, ceza verilmesi kabul edilemez. Bu süreçte meslektaşlarımızın yanındayız.

Türkiye Psikiyatri Derneği 

Merkez Yönetim Kurulu