TPD YETERLİK KURULU EĞİTİM KURUMLARI VE PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME ALT KURULU ANKETi YENİLENDİ

psikiyatri.org.tr /

Sayın meslektaşımız,

 

TPD Psikiyatri Yeterlik Kurulu-Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme Altkurulu olarak psikiyatri uzmanlık eğitiminin asgari standartlarını oluşturma amacıyla başlattığımız çalışmalarının bir parçasını oluşturmak üzere aşağıdaki anket formunu hazırladık. Amacımız uygulamalarınızda karşılaştığınız sorunları daha iyi anlayarak, uzmanlık eğitimi gören hekimlerin ne tür bilgi ve beceriler edinmeleri gerektiği konusundaki bilgilerimizi sizden gelecek öneriler doğrultusunda şekillendirmektir.

 

Not: Aynı anket sizlere daha önce de gönderilmişti. Anket soruları üzerinde bazı değişiklikler yapılmış olduğu için, yanıtlarınızı aşağıdaki formu dikkate alarak göndermenizi rica ediyoruz.


Aşağıda sunulan anketin doldurularak en kısa zamanda TPD Yeterlik Yürütme Kurulu adresine ( yyk@psikiyatri.org.tr ) gönderilmesi, Psikiyatri Yeterlik Kurulu çalışmalarına önemli bir katkı sağlayacaktır.
 

Saygılarımızla.

 

TPD Psikiyatri Yeterlik Kurulu-Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme Altkurulu

 

DEMOGRAFİK BİLGİLER

 

 1. Adı, soyadı ……………………………..  Uzman (...) Asistan (...)

 

 2. Yaşı …..     

 

 3. Cinsiyeti ……                         1. erkek                     2. kadın           

 

 4. Medeni durumu.   1. evli                        2. bekar            3. dul, boşanmış

 

 5. Varsa çocuk sayısı ………   

 

 6. Bulunduğunuz şehir …………………..                 

 

 7. Nerede çalışıyorsunuz?            1. devlet hastanesi                2. SSK                   3. üniversite   

                                                4. muayenehane                    5. başka ………

 

 

KURUM BİLGİLERİ

 

 8. Çalıştığınız kurumun adı ………………………………………………..                      

 

 9. İdari göreviniz var mı?                                           1 evet                        2 hayır 

                   9A. Varsa belirtiniz …………………..            

 

10. Kurumda yataklı servis var mı?                                     1 evet                        2 hayır             

                   10A. Yatak sayısı ……………

 

11. Kapalı servis var mı?                           1 evet                        2 hayır

                   11A.Yatak sayısı ……………

 

12. Özelleşmiş servisler var mı?                                           1 evet                        2 hayır

                   12A. Varsa belirtiniz ……………………….      

 

13. Klinik psikologunuz var mı                                       1 evet                        2 hayır

 

14. Sosyal hizmet uzmanınız var mı ?                                          1 evet                        2 hayır

 

15. Psikiyatri hemşireniz var mı ?                                          1 evet                        2 hayır

 

16. Muayenehaneniz var mı?                                  1 evet                        2 hayır

                   13A.Varsa tam gün mü?                          1 evet             2 hayır           

                   13B. Varsa kaç yıldır?..............................   


UZMANLIĞINIZI ALDIĞINIZ KURUM BİLGİLERİ

17. Mezun olduğunuz tıp fakültesi ve mezuniyet yılı ……………………………………………….                       

18. Uzmanlığınızı aldığınız kurum ve uzmanlığı alış yılı ………………………………………….       

 

19. Uzmanlık eğitimi sırasında şu konularda yeterli eğitim aldığınızı düşünüyor musunuz?

(1. çok yeterli  2. oldukça yeterli   3. oldukça yetersiz   4. çok yetersiz)

                   A. Farmakoterapi                                         ……

                   B. Psikoterapi (bireysel ve grup, CBT)                     …….

                   C. Adli psikiyatri                       …….

                   D. Acil psikiyatri                       …….

                   E. Konsültasyon-liyezon                            …….

 

 

 

KLİNİK UYGULAMANIZLA İLGİLİ BİLGİLER

 

20. Haftada kaç gün ayaktan hasta görüyorsunuz?

 

21. Haftada toplam kaç hasta görüyorsunuz?

 

22. Yataklı servis sorumluluğunuz var mı?                                                 1 evet            2 hayır

 

23. Klinik sorumluluk dışında eğitim sorumluluğunuz var mı?                         1 evet            2 hayır

 

24. Saldırgan hasta, adli vaka, intihar eğilimli hasta yatırabiliyor musunuz? 1 evet                  2 hayır

 

25. Hasta sevki için diğer kurumlarla aranızda bir diyalog var mı?             1 evet            2 hayır

 

26. Acil servis sorumluluğunuz var mı, ne sıklıkta?                                    1 evet   2 hayır

A. Haftada kaç acil hasta başvurusu oluyor ?

B. Ne tür sorunlarla başvuruyorlar ?

 

27. Konsültasyon sorumluluğunuz var mı ?                                                1 evet            2 hayır

A. Haftada kaç konsültasyon istenir ?

B. Hangi bölümlerden ? Hangi nedenlerle?

 

28. EKT yapma imkanınız var mı?                                                      1 evet            2 hayır

A. Ne sıklıkta uyguluyorsunuz?

B. Anestezili mi?                                                               1 evet            2 hayır

 

29. Uyguladığınız tedavi türünü yüzde olarak beliriniz:

A. ağırlıklı olarak ilaç tedavisi,                                          %

B. ağırlıklı olarak psikoterapi,                                           %

C. danışmanlık                                                                   %

D. başka (……………………………………………..            %

 

30. Uzmanlık eğitimi sırasında kurum dışında psikoterapi eğitimi aldınız mı? 1 evet            2 hayır

 

31. Psikiyatrideki yenilikleri nereden öğreniyorsunuz?

1. yerli dergiler   2. yabancı dergiler   3. toplantı kongreler   4. kurslar   5. başka………………..

 

 

 


 

ZORLUK ALANLARI

 

32. Danışma ihtiyacı duyduğunuz hasta oluyor mu? 1 evet            2 hayır

A. Ne tür hastalar?

B. Ne yapıyorsunuz?

 

33. Kurumunuzda aldığınız eğitimle şu andaki ihtiyaçlarınız arasında ne alanda uyumsuzluk var? Neler yararlı oldu, neler yararsız?

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

 

34. Zorluk yaşadığınız alanlar var mı? Varsa ne tür zorluk yaşadığınızı belirtiniz

 

A. Psikoterapiler                                        1 evet            2 hayır

……………………………………………………………………………………………..

                       

B. Acil hastalar                                                            1 evet            2 hayır

……………………………………………………………………………………………..

 

C. EKT                                                                        1 evet            2 hayır

……………………………………………………………………………………………..

 

D. Hasta yatırma ve sevk                         1 evet            2 hayır

……………………………………………………………………………………………..

 

E. Adli vakalar                                                 1 evet            2 hayır

……………………………………………………………………………………………..

 

F. Danışmanlık                                                      1 evet            2 hayır

……………………………………………………………………………………………..

 

G. Aile sorunları                                               1 evet            2 hayır

……………………………………………………………………………………………..

 

H. Kişilik bozuklukları                                          1 evet            2 hayır

……………………………………………………………………………………………..

 

I. Çocuk psikiyatrisi                                            1 evet            2 hayır

……………………………………………………………………………………………..

 

J. Rapor vb. gibi sorunlar                                    1 evet            2 hayır

……………………………………………………………………………………………..

 

            K. Alkol-Madde kullanımıyla ilgili sorunlar   1 evet            2 hayır

……………………………………………………………………………………………..

 

            L. Konsültasyon-Liyezon psikiyatrisi                     1 evet            2 hayır

……………………………………………………………………………………………..

 

            M.Yaşlılık Psikiyatrisi                                        1 evet            2 hayır

……………………………………………………………………………………………..

 

            N. Sosyal psikiyatriyle ilgili konular                1 evet            2 hayır

……………………………………………………………………………………………..