TPD Bülteni'nin yeni sayısı yayında

psikiyatri.org.tr /

**
 
TPD Bülteni'nin yeni sayısı yayınlandı...
 
Tankınız ne güçlü generalim,
Siler süpürür bir ormanı,
Yüz insanı ezer geçer.
Ama bir kusurcuğu var;
İster bir sürücü.
 
Bombardıman uçağınız ne güçlü generalim,
Fırtınadan tez gider, filden zorlu.
Ama bir kusurcuğu var;
Usta ister yapacak.
 
İnsan dediğin nice işler görür, generalim,
Bilir uçurmasını, öldürmesini, insan dediğin.
Ama bir kusurcuğu var;
Bilir düşünmesini de.                                    
 
Bertolt Brecht  (Türkçe söyleyen Asım Bezirci)
 
Sevgili meslektaşlarım,
Bu yıl Ulusal kongremizin temasını dayanıklılık ve yatkınlık oluşturdu. Psikolojik, toplumsal ve biyolojik açıdan ele alınabilen “dayanıklılık-yatkınlık kuramı” psikiyatrik rahatsızlıkları açıklamakta önemli bir model. Amacımız, hem bireysel hem toplumsal dayanıklılığın gelişmesi için yapılabileceklerin tartışıldığı bir ortam oluşturmaktı, umarım başarılı olmuşuzdur. Dayanıklılık travma ve tehditler karşısında yıkılmadan ayakta kalabilmek, zor durumlarla başa çıkabilmek, olumsuz deneyimlerden öğrenerek geleceğe hazırlıklı olmaktır ve aslında olması gereken, dahası, doğamızda var olan da budur. Dayanıklı olmak, güçlük ve stres karşısında zorlanmamak demek değildir; tersine bunlara rağmen varoluşumuzu sürdürmektir. Daha önce de bültenlerimizde, basın açıklamalarımızda, kongre konuşmalarında da söz ettiğim gibi bunu sağlayabilmenin yolu meslektaşlarımızla ve yakınlarımızla daha sıkı bağlar kurmak, sorunların çözümsüz olduğunu düşünmemek, değişimin yaşamın bir parçası olduğunu kabullenmek, hedeflerimize ve  amacımıza yönelik etkinliklere sarılmak, geleceğe dair umudumuzu korumak, kendimizi ve meslektaşlarımızı kollamaktır. Bu noktada hastalarımızdan öğrendiklerimiz, onların tüm güçlüklere karşın hayatta kalma çabaları ve dayanıklılıkları kanımca bizim için önemli yol göstericiler arasındadır.
Ülkemiz insanları son yıllarda eşine ender rastlanır zorluklar içinden geçmekteyken psikiyatristler olarak bizlerin de dayanıklılığının epeyce sınandığını söylemek yanlış olmaz. Şairin dediği gibi “Her gün kalbimizin sızladığı bir memlekette yaşamaktan yorgunuz” hepimiz. Ülkemizin, mesleğimizin ve bilim dalımızın içinden geçtiği bu zorluklar içinde dayanıklılık ve toparlanma en önemli zihinsel meşguliyetimizi oluştuyor. Bir yandan mesleki dayanışmamızı sürdürürken diğer yandan geleceğe doğru umutla hareket etmeye çabalıyoruz. Öte yandan Murathan Mungan’ın da dediği gibi “Yalancı ışıklarla geçici umut vermek değildir doğru olan. Hayatla mücadele azmi, dayanma gücü, karanlığa bakma gücü kazandırmak daha kıymetlidir. Aydınlığı, en iyi karanlığa bakmayı bilenler görür çünkü. Gözü karanlığa alışmamış insan aydınlığın kıymetini bilmez. O gelip geçici çiğ ışığı aydınlık zanneder. Benim önemsediğim şey, her durumda hayatta ve ayakta kalabilen insana içgücü, dayanıklılık kazandırmaktır…” Gerçekten, karanlıkla mücadelede iç gücümüz kadar iş gücümüzün de önemini unutmamalıyız.
Bültenimizin bu sayısında bu iki boyutun altının çizildiği yazı ve dosyalar okuyacaksınız. Meslekten olmayan kişilerin bu kadar kolay ahkam kestiği bir başka tıpta uzmanlık alanı var mıdır bilmiyorum. Çeşitli platformlarda, her geçen gün gelişen sosyal medya sayfalarımızda gereken yanıtları vermeye çabalıyoruz. Bu bültende de “2000'li yıllarda psikiyatride bilimsel araştırmaların klinik uygulamaya etkisi oldu mu?” başlıklı dosya konusu, tanı ve tedavi alanında yapılanları eğrisiyle doğrusuyla tartışmaya açıyor. Dernek olarak toplumu aydınlatmak, yanlış olduğunu düşündüğümüz uygulama ve tutumlara açıklık getirmek, mesleğimizi koruma ve kollamak için çeşitli hukuki girişimlerde bulunuyoruz. “Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlarda Hükümlü Olanlara Uygulanacak Tedavi ve Diğer Yükümlülükler” başlıklı yazı karşılaşacağınız bu tür durumlarla ilgili yol gösterici özelliktedir. Geleceğimizin aydınlık olduğunun önemli göstergeleri olan derneğimizin çeşitli kurul ve şubelerinden haberler ile dinamik ve çalışkan Asistan Komitesinin faaliyetlerine de göz atmanızı özellikle öneririm.
Hepinizi sevgi, dostluk  ve muhabbetle kucaklıyorum.
 
Timuçin Oral
 
TPD Genel Başkanı