International Society for Health and Human Rights (ISHHR) Genel Sekreterliği'ne Dr. Hande Karakılıç Üçer seçilmiştir.

psikiyatri.org.tr /

Değerli meslektaşlarımız,

International Society for Health and Human Rights (ISHHR)'ın bu seneki seçimlerinde Genel Sekreterliğe Türkiye’den Dr. Hande Karakılıç Üçer  seçilmiştir.

YK tarafından biri Türkiye’den, ikisi Norveç’ten olmak üzere üç yardımcı üye atanmıştır. Türkiye’den yardımcı üye olarak Ersin Uygun atanmıştır.

Meslektaşlarımızı başarılarından dolayı kutlar, çalışmalarında başarılar dileriz.

Türkiye Psikiyatri Derneği 

Merkez Yönetim Kurulu