'Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlarda Uygulanacak Tedavi Hakkında Yönetmelik' ile İlgili Yürütmeyi Durdurma Kararı

psikiyatri.org.tr /

Değerli meslektaşlarımız,

Daha önce Derneğimiz tarafından Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlarda Hükümlü Olanlara Uygulanacak Tedavi ve Diğer Yükümlülükler Hakkında Yönetmelik sonrasında başvuru olması durumunda işlemlerin yürütümüne ilişkin önerilerimiz sizlerle paylaşılmış, Yönetmelik hakkında dava açıldığı bilgisi verilmişti.

 

Açılan davada Danıştay 10. Dairesi’nin E.2016/12975 sayılı ve 07.06.2017 günlü kararıyla Yönetmeliğin tedavi tanımına yer veren 7. maddesinin 1. fıkrası yönünden yürütmeyi durdurma kararı verilmiştir. Kararda Yönetmeliğin dayanağı olan 5275 sayılı Yasa’nın 108. maddesinde “tedavi”den ne anlaşılması gerektiğinin açıkça düzenlenmediği, oysa Anayasa’nın 17. maddesi uyarınca kişilerin vücut bütünlüğüne yönelik düzenlemelerin ancak kanunla yapılmasının mümkün olduğu belirtilmiştir.

 

Böylelikle cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan hükümlü olanlar yönünden uygulanacak tedaviden ne anlaşılması gerektiği yasa ile düzenleninceye kadar Yönetmelik uyarınca hekimlerin herhangi bir tedavi gerçekleştirmesi söz konusu olmayacaktır.

 

Hekimlere tedavi etme yetkisi ve görevi veren Yönetmelik maddesi hukuka aykırı bulunduğundan bu maddeye dayanılarak talepte bulunulması halinde aşağıdaki dilekçe kullanılarak ve yargı kararı eklenerek ilgili makama tedavi gerçekleştirilemeyeceğine ilişkin bildirimde bulunulabilecektir. 

 

Danıştay kararının bağlantı adresi:

http://www.psikiyatri.org.tr/uploadFiles/98201721930-Cinsel-Suclar-Danistay-Karari.pdf

 

 

Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla.

 

Türkiye Psikiyatri Derneği

Merkez Yönetim Kurulu

 

 

 

Bildirim Dilekçe Örneği:

 

….. CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI/ İNFAZ HAKİMLİĞİ’NE

 

İLGİ     : …. sayılı ve ……….günlü yazınız.

 

İlgide kayıtlı yazınız ile 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 108. maddesi ile Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlarda Hükümlü Olanlara Uygulanacak Tedavi ve Diğer Yükümlülükler Hakkında Yönetmelik uyarınca hükümlü …. yönünden ….. tedavisinin uygulanması/tıbbi tedavi yükümlülüğü yönünden değerlendirilmesi talep edilmiştir.

 

Ancak “tedavi”yi tanımlayan Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlarda Hükümlü Olanlara Uygulanacak Tedavi ve Diğer Yükümlülükler Hakkında Yönetmeliğin 7. maddesinin 1. fıkrası hakkında Danıştay 10. Dairesi’nin E.2016/12975 sayılı ve 07.06.2017 günlü kararıyla yürütmeyi durdurma kararı verilmiştir. Kararın gerekçesinde, Anayasa’nın 17. maddesi uyarınca kişilerin vücut bütünlüğüne yönelik düzenlemelerin ancak kanunla yapılmasının mümkün olduğundan 5275 sayılı Yasa’nın 108. maddesinde “tedavi”den ne anlaşılması gerektiğinin açıkça düzenlenmesi gerektiği belirtilmiştir.

 

Bugüne kadar 5275 sayılı Yasa’nın 108. maddesinde “tedavi”ye ilişkin bir düzenleme yapılmadığından Anayasa’nın 17. maddesindeki yasak uyarınca talebiniz doğrultusunda işlem yapma yetkim bulunmamaktadır.

 

Konuyu bilgilerinize sunarım. Saygılarımla.

 

                                                                                                                        Dr. ……

 

Eki: Danıştay kararı