TÜRKİYE PSİKİYATRİ DERNEĞİ BASIN AÇIKLAMASI (28.06.2017)

psikiyatri.org.tr /

TÜRKİYE PSİKİYATRİ DERNEĞİ BASIN AÇIKLAMASI

(28.06.2017)

 

Art arda gelen Kanun Hükmünde Kararname'ler ve görevden uzaklaştırmalar ile çok sayıda bilim insanı akademiden uzaklaştırılmaktadır. Akademiden uzaklaştırılan bilim insanları, kendi alanında önemli çalışmalar yapan ve Türkiye’nin bilim hayatına önemli katkılar sunan akademisyenlerdir.  Son olarak Dokuz Eylül Üniversitesi'nde bilim insanları benzer gerekçelerle görevlerinden uzaklaştırılmışlardır.

OHAL sürecinde yayınlanan KHK ve görevden uzaklaştırmalar ile iş akdi sonlandırılan akademisyenler; emeklilik hakkı, maaş, seyahat etme özgürlüğü gibi birçok özlük haklarından, bilimsel araştırma, eğitim verme, bilim insanı yetiştirme gibi bilimsel görevlerinden ve düşüncelerini özgürce ifade etmekten mahrum bırakılmaktadır. Eğer suç tanımına giren bir durum varsa öncelikle çağdaş hukuk ilkelerine uyan bir değerlendirme yapmak yerine doğrudan tasfiye edilme hukuk dışı bir uygulamadır ve bu kabul edilemez.  Düşüncelerini ifade etmeleri nedeniyle tasfiye edilen tüm akademisyenler için, Türkiye’nin uluslararası hukukun emredici kurallarından doğan yükümlülükleri ile anayasamızın 90. Maddesi çerçevesinde temel hak ve özgürlüklere ilişkin uluslararası antlaşmalardan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi gerekmektedir.

Bizler ruh sağlığı hekimleri olarak akademisyenlerin hukuki dayanaği olmayan  gerekçelerle tasfiye edilmelerini kabul etmiyoruz. Psikiyatri gibi savaşın yarattığı ruhsal travmanın tüm ruhsal hastalıklarla ilişkili olduğu bilinen bir alanda akademisyenlerin terörle ilişkilendirilmesini kabul edilemez buluyoruz. Türkiye’nin bilim üreten, çağdaş ve insan haklarına duyarlı bir ülke olması için mücadele etmeyi sürdüreceğiz. Düşünceleri nedeniyle tasfiye edilmiş akademisyenlerin bir an önce görevlerine iade edilmelerini talep ediyoruz.

 

Saygılarımızla

Türkiye Psikiyatri Derneği