27 kasım 2004 TPD-MYK kararları

psikiyatri.org.tr /

TPD’nin Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı ile ortaklaşa düzenleyeceği 43. Ulusal Psikiyatri Kongresi Düzenleme Kurulu’na TPD-MYK adına Dr. Şahika Yüksel ve Dr. Mustafa Sercan’ın katılmasına;

İzmir Psikiyatri Derneği’nin Aralık sonundaki Genel Kurul Toplantısı gündeminde TPD-İzmir Şubesi’ne merkez olarak kullanılmak üzere bir yer alınması amacıyla, TPD’ye bağış yapılması ile ilgili bir madde yer aldığı öğrenildi. Bu derneğin Genel Kurul sonucuna göre Olağanüstü Genel Kurul toplanması, tarihin 25 Aralık 2004 MYK’sinde belirlenmesine;

Derneğimiz üyelerinin TPD’den talep ve beklentilerini ifade eden mesajları görüşüldü. Güncel mesleki sorunlarla ilgili olarak TPD’nin etkinlikleri ve girişimleri ile ilgili bir bilgilendirme/güncelleme yazısının yazılıp yayınlanmasına;

Adli Tıp Anabilim dallarının Psikiyatri rotasyonuna ilişkin talepleri görüşüldü. Adli Tıp Uzmanlık Derneği’nce hazırlanmış olan Adli Tıp görev ve yeterlik alanlarını belirleyen çizelge gözden geçirildi. Bu çizelge ile 4 aylık bir psikiyatri rotasyonunun sınırlarını aşacak gerçekçi olmayan ve adli tıp uzmanlık alanının sınırlarını aşan hedeflerin tanımlanmış olduğu görüşüne varıldı. Bu konuda Adli Psikiyatri BÇB’nin de görüşünün alınmasına;

Dr. Köksal Alptekin’in Şizofreni Belgeseli ile ilgili bilgilendirme yazısı okundu. Bu yazının belgeselin değerlendirmelerini yapan danışmanlara da gönderilmesine;

Emniyet Genel Müdürlüğü Sağlık Şartları Yönetmeliğinin ilgili Bilimsel Çalışma Birimleri ve Görev Grubunca incelenmesi ve oluşturulacak bir görüş raporu ile yetkililerle en kısa zamanda temasa geçilmesine ve sürecin Dr. İsmet Kırpınar tarafından izlenmesine;

2-5 Aralık 2004 tarihlerinde İstanbul’da yapılacak olan Ruhsal Travma Toplantısı’na katılması beklenen Irak ve İran Psikiyatri Derneklerinin yetkilileri ile Dr. Mustafa Sercan, Dr. Şahika Yüksel ve Dr. Can Cimilli’nin TPD-MYK adına görüşmelerinin uygun olduğuna;

12-15 Ocak 2005’te Helsinki’de yapılacak olan ruh sağlığı hizmetleri ile ilgili Sağlık Bakanlıkları Toplantısı’na STÖ olarak TPD’den MYK temsilcisinin de katılımını sağlamak üzere Sağlık Bakanlığı ile temasa geçilmesine ve bu yönde bir yazı yazılmasına karar verildi. WPA Atina, Kahire ve İstanbul toplantıları için yapılacaklar görüşüldü.