Dünya Bipolar Gününde Basın Toplantısı ve Forum yapıldı

psikiyatri.org.tr /

30 Mart 2017 Dünya Bipolar Günü

Basın Açıklaması

            30 Mart Dünya Bipolar Günü, kendisinin de bipolar bozukluğu olduğu kabul edilen ünlü ressam Vincent Van Gogh’un doğum gününde kutlanmaktadır. Uluslararası işbirliği ile Dünya Bipolar Günü’nün amacı hastalık konusunda toplumsal duyarlılığı, bilgiyi ve eğitimi artıracak faaliyetler aracılığı ile tüm dünyada farkındalık yaratmak ve toplumsal damgalamayı ortadan kaldırmaya yardımcı olmaktır.

            Bir duygudurum bozukluğu olan bipolar bozukluk (eski ismiyle manik depresif hastalık) ya da iki uçlu bozukluk;  taşkınlık (mani) ya da çökkünlük (depresyon) dönemlerinin yaşandığı, duygusal ve davranışsal iniş çıkışlarla giden, ara dönemlerde hastaların olağan iyilik hallerine döndükleri fakat bu hastalık dönemlerinin yaşam boyu görülebildiği bir bozukluktur. Günümüz şartlarında bipolar bozukluk başarılı bir şekilde tanınmakta ve etkili biçimde tedavi edilebilmektedir. Ancak hastalığın ilk yıllarındaki müphem belirtiler, bozukluğun yineleyici doğası ve değişik zamanlarda farklı hastalık dönemleri ile ortaya çıkması tanı koyma sürecini zorlaştırmakta, uygun tedavinin başlanmasını geciktirebilmektedir. Bu tür zor dönemler hasta, hasta yakını ve ruh sağlığı çalışanları arasında sürekli bir işbirliği sayesinde aşılabilmektedir.

Bipolar bozukluğun biyolojik kökenli kökenli bir tıbbi sorun olduğu açıkça bilinmesine rağmen tıptaki diğer sağlık sorunlarından farklı olarak hastalığa yönelik damgalama bu bozukluğu yaşayan kişilerin çeşitli toplumsal haklarını kullanmasını engellemekte, yaşam alanlarını ve sosyal çevrelerini kısıtlamaktadır. Dahası sorunu kabullenmelerini ve sağlık hizmetlerine, erken tanı ve etkili tedavilere erişimlerini geciktirmekte, bipolar bozukluğu olan kişi ve ailelerinde tükenmişliğe neden olmaktadır. 

Bipolar bozukluğa yönelik toplumsal tutum ve değerlendirmelerin kültürlerarası  farklılıklarına değinmek amacı ile, Asya Bipolar Bozukluk Ağı, Uluslararası Bipolar Vakfı ve Uluslararası Bipolar Bozukluklar Derneği bir araya gelerek Dünya Bipolar Günü için çalışmaktadırlar. Bipolar bozukluğu olan hastaların ve yakınlarının yaşam kalitelerine olumlu katkı sağlama ve damgalamayı engellemek bu girişimin temel hedefidir. Dünya Bipolar Gününün kutlanmasına ön ayak olan Uluslararası Bipolar Vakfının (International Bipolar Foundation) Kurucusu ve Başkanı Muffy Walker Dünya Bipolar Günü ile ilgili duygularını şöyle dile getirmiştir: “Yaşamının büyük bölümünü bipolar bozuklukla geçiren oğlumun bir gün hastalığı nedeniyle yargılanmayacağı, kişilik özellikleri ve nitelikleriyle değerlendirileceğini hayal ediyorum. Dünya Bipolar  Gününün bu hayalimin gerçekleşmesine yardım edeceğine inanıyorum”.

Türkiye’de Durum

Ülkemizde yaklaşık iki milyon bipolar bozukluğu olan kişi ve bu durumdan doğrudan ya da dolaylı olarak etkilenen altı milyon aile bireyi olduğu tahmin edilmektedir. Başlıca sorunlar, pek çok bipolar bozukluk hastasının yeterli ve düzenli ruh sağlığı hizmeti alamaması, ilaç tedavilerini destekleyen psikoterapilerin kamuya bağlı sağlık kurumlarında ve sosyal güvence kapsamındaki hizmetlerde yok denecek kadar az olması, özel sağlık sigortalarının tüm psikiyatrik tedavileri kapsam dışı bırakması, bozukluğu yaşamış kişilerin mesleki ve sosyal kayıplarına yönelik rehabilitasyon hizmetlerinin yetersizliği, hastalık sürecinin başından itibaren hastaların hukuki ve medeni haklarının kullanımında ve sürece aktif katılımında zorluklar ve toplumda eksik veya yanlış bilgilenmeye bağlı olarak ortaya çıkan damgalama şeklinde özetlenebilir. Zaman zaman medyada yer alan gerçek dışı ya da eksik adli vaka öyküleri, intihar, uyuşturucu madde, alkol kullanımı ve bipolar bozukluk arasında bağlantı kurulması, bozuklukla mücadele eden geniş kitleyi  derinden sarsmaktadır. Medya mensuplarının mesleki etik kuralarına uygun biçimde, dikkatle, spekülasyondan uzak haber yapması oldukça hayatidir.

Ülkemizde bu yıl üçüncü kez düzenlenen Dünya Bipolar Günü etkinlikleri ile ruh sağlığı alanında faaliyet gösteren mesleki ve sivil inisiyatifler olarak ilk kez geniş bir katılımla bir araya gelerek, bipolar bozukluğu olan kişi ve ailelerine destek olmak, toplumsal farkındalığı artırmak ve damgalamanın azaltılmasına katkıda bulunmak istedik. Etkinlikler 30 Mart günü saat 9.30 da Taksim Point Otel’de basın toplantısı ile başlayacak. Aynı mekanda saat 14.00’te başlayacak forum etkinliğinde söz bipolar bozukluğa sahip kişilerde. Geniş katılımlı hasta, hasta yakınları ve ruh sağlığı çalışanlarının bir arada olduğu ve ağırlıklı olarak deneyimlerin paylaşıldığı tartışmada bir hedef te bipolar bozukluğu olanlar için daha iyi bir yaşam. İkinci organizasyon da sanatçı Fatmagül Mutlu’nun Bipolar konulu resim sergisinin Taksim Acıbadem Hastanesi’nde saat 13.00’teki açılışı olacak. Herkese açık olan bu sergiye paralel olarak, 30 ve 31 Mart’ta gün boyu sürecek ve konuya ilgi duyan profesyonellere yönelik sanat terapisi ile ilgili panel ve çalıştaylar olacak.

Bipolar bozuklukla ama sağlıkla yaşamanın mümkün olduğu daha iyi bir gelecek dileğiyle,

 

Ruh sağlığı alanında çalışan dernek ve örgütler platformu

 

Türkiye Psikiyatri Derneği

Bipolar Bozukluklar Derneği

Bipolar Yaşam Derneği

Lityum Derneği

Türk Nöro-psikiyatri Derneği 

Şizofreni Dernekleri Federasyonu

RUSİHAK (Ruh Sağlığında İnsan Hakları Girişimi Derneği)

Psikiyatri Hemşireleri Derneği

Sanat Psikoterapileri Derneği

Türk Psikologlar Derneği