RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HASTANELERİNİN EĞİTİM HASTANESİNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ PROJESİNİN UYGULAMASI ERTELENDİ.

psikiyatri.org.tr /

Dr. Aşkın'ın bildirdiğine göre bu erteleme kararında Türkiye Psikiyatri Derneği'nce hazırlanmış olan rapor ve (SBRSDK) içindeki yazışmalar etkili olmuştur.