TPD BDT Eğiticileri İstanbul Şubesi yeni dernek binasında buluştu.

psikiyatri.org.tr /

 
 
Doç.Dr. Burhanettin Kaya'nın koordine ettiği, 19 Şubat 2017 tarihinde gerçekleşen toplantıda TPD BDT eğitim koordinatörleri; Doç. Dr. Burhanetin Kaya,  Prof.Dr.Asena Akdemir, Doç.Dr.Semra Kaymak, Doç. Dr. Özge Saraçlı, medya temsilcisi Uzm. Dr. Arzu Erkan Yüce, BDT eğitici ekibi eğiticileri ve bölge temsilcileri ile TPD Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Eğitim Koordinatörü Prof. Dr. Nurper Erberk Özen bir araya geldi. 
 
Gündem konusu; BDT eğitimlerini tüm psikiyatri  uzmanlık öğrencilerinin temel eğitimlerine dahil etmek, BDT uygulamalarını yurt çapında yaygınlaştırmak, psikoterapi uygulamalarını daha fazla sayıda psikiyatristin günlük pratiğine dahil edebilmek ve ülkenin hemen  heryerindeki hastalarımızın nitelikli  terapi hizmetine erişimini sağlamak adına başlatılan projeydi.
 
Tamamlanan eğitimlerin ayrıntılı değerlendirmeleri yapıldı.
Kuramsal ve uygulamalı eğitimlerde kaliteyi ve verimi üst sıralara taşımaya dönük iyileştirme çalışma ve hazırlıkları planlandı.  
2017 yılında başlayacak olan yeni dönem eğitimlerin detayları planlandı ve MYK'ye sunmak üzere ayrıntılı rapor hazırlandı.
 
TPD BDT EĞİTİMİ PROJE DETAYLARI 
2011 yılında başlayan “Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitici Eğitimi Programı" 
220 saat kuramsal-uygulama ve 120 saat denetim olmak üzere toplam 330 saat süren ve 24 aya yayılan bir çalışmanın ardından 2014 yılında tamamlanmıştır.
 
Proje koordinatörü Doç. Dr. Burhanettin Kaya olup,  eğitici kadroyu İngiltere’den Satvant Singh ve Fatma Bozkurt, Türkiye’den ise Prof. Dr. Hakan Türkçapar’ın liderliğinde; Prof. Dr. Selçuk Aslan, Prof. Dr. Psk. Emine Gül Kapçı, Doç. Dr. Burhanetin Kaya, Doç Dr. Aslıhan Sayın  oluşturmaktadır. Eğitim sürecinde Doç. Dr. Sibel Örsel, Doç Dr. Olga Güriz ve Doç. Dr.Levent Sütçügil bazı modüllere katkı sunmuşlardır.
 
Bu eğitim sürecini tamamlayarak; "TPD BDT Uygulayıcısı ve Eğiticisi" olarak belgelendirilen 24 psikiyatri uzmanı, projenin ikinci aşamasındaki eğitici kadroyu oluşturmaktadır.
 
Projenin ikinci aşaması olan, psikiyatri uzmanlık öğrencisi ve uzmanlarına yönelik yurt çapında verilecek olan BDT eğitimlerinin ilki 20 Aralık 2014 tarihinde Erzurum’da başlamıştır. 7 Bölge ve 11 ilde yürütülen, 112 saat kuramsal-uygulama ve 56 saat süpervizyon eğitiminden oluşan bilişsel davranışçı tedavi uygulayıcı eğitiminin ilk aşaması olan kuramsal-uygulama eğitimi tüm merkezlerde 16 Mart 2016  itibariyle tamamlanmıştır. Bunu izleyen ikinci aşamadaki süpervizyon eğitimleri de Mart 2017 itibariyle tamamlanmış olacaktır.
 
2017 Eylül ayında başlaması planlanan yeni dönem eğitimlerin detaylarına http://www.psikiyatri.org.tr/basin/487/turkiye-psikiyatri-dernegi-bilissel-davranisci-tedavi-egitim-duyurusu bağlantısından erişilebilir.