TÜRKİYE PSİKİYATRİ DERNEĞİ BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİ EĞİTİMLERİ DUYURUSU

psikiyatri.org.tr /

TÜRKİYE PSİKİYATRİ DERNEĞİ

BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİ EĞİTİMLERİ

DUYURUSU

 

 

 

Değerli meslektaşlarımız,

Ülkemizde psikiyatri uzmanlık eğitimi verilen kurumların büyük bölümünde psikoterapi eğitimi talebinin olduğu genel kabul gören bir gerçektir. Türkiye Psikiyatri Derneği, söz konusu eksikliği bir ölçüde giderebilmek amacıyla, 2011 yılı başında, Destekleyici Psikoterapi ve Bilişsel Davranışçı Terapi alanında eğitim verebilecek eğiticiler yetiştirmek üzere “Psikoterapi Eğitici Eğitimi Projesi”ni başlattı. Bu projenin parçalarından biri olan  “Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitici Eğitimi Programı”, Doç. Dr. Burhanettin Kaya’nın koordinatörlüğünde, İngilltere’den Satvant Singh ve Fatma Bozkurt, Türkiye’den Prof. Dr. Hakan Türkçapar’ın liderliğinde, Prof. Dr. Selçuk Aslan, Prof. Dr. Psk. Emine Gül Kapçı, Doç. Dr. Burhanetin Kaya, Doç Dr. Aslıhan Sayın’ın, Doç. Dr. Sibel Örsel ve Doç Dr. Olga Güriz’in yer aldıği bir eğitici ekiple, 220 saat kuramsal-uygulama ve 120 saat denetim olmak üzere toplam 330 saat süren ve 24 aya yayılan bir çalışmanın ardından 2014 yılında tamamlanmıştır. Bu eğitimin ardından 20 Aralık 2014 tarihinde Erzurum’da başlatılan 7 Bölge ve 11 ilde yürütülen, 112 saat teorik-uygulama ve 56 saat Süpervizyon eğitimi içeren bilişsel davranışçı tedavi uygulayıcı eğitiminin teorik-uygulama eğitimi de 16 Mart 2016 tarihinde tamamlanmıştır. Sürmekte olan Süpervizyon eğitimleri de 2017 yılı Nisan ayı içinde tamamlanacaktır. Yeni dönem BDT Uygulayıcı Eğitimlerine ise aşağıda tanımlanan bölgelerde başlanması planlanmaktadır.  Bu bölgeler:

 

Marmara; İstanbul (Anadolu Yakası), Kocaeli, Bursa, Balıkesir

Trakya; İstanbul (Avrupa Yakası), Edirne

İç Anadolu; Ankara, Eskişehir, Samsun, Bolu

Ege; İzmir, Manisa

Doğu: Erzurum, Diyarbakır, Trabzon, Elazığ

Akdeniz; Antalya, Denizli, Konya

Çukurova; Adana, Kayseri, Gaziantep şubelerinden oluşmaktadır.

 

Bilişsel davranışçı Tedavi Türkiye Eğitimi Planlama

Bilişsel Davranışçı Tedavi (TPD-BDT) yeni dönem eğitimi programına 2017 yılı Eylül ayından itibaren başvuru durumuna göre belirlenecek bölgelerde başlanacaktır. Başlanacak bölge ve başlama tarihleri ayrıca duyurulacaktır.

BDT eğitim programına katılmak isteyen meslektaşlarımızın ekteki başvuru formunu doldurarak 10.04.2017 tarihine kadar başvurmaları gerekmektedir. Başvurular tpdpsikoterapi@psikiyatri.org.tr adresine yapılacaktır. Gelen başvurular değerlendirilecek ve sonuç 1 Mayıs 2017 tarihinde TPD web sitesinde duyurulacak ve başvuranlara e posta ile iletilecektir.

 

KATILIM KOŞULLARI

BDT programı psikiyatri uzmanlık öğrencileri ve uzmanlarına yönelik olacaktır ve her gruba toplam 25 kişi alınacaktır. Eğitim programının düzenlenebilmesi için uygun bulunan başvuru sayısının en az 20 olması gerekmektedir.

 

Programa Türkiye Psikiyatri Derneğinin ilgili şubelerine üye olan eğitimin başladığı tarihte uzmanlık eğitiminde altı ayı doldurmuş olan uzmanlık öğrencileri ve psikiyatri uzmanları başvurabilirler.

 

BDT eğitim programına katılmak için başvuran adayların seçimi, adayın başvuru bilgileri, eğitim çalışmalarının sürdürüleceği bölgelerdeki şubelerin üye sayıları ve gereksinim düzeyleri gibi veriler dikkate alınarak, BDT Eğiticiler Kurulu tarafından gerçekleştirilecektir. BDT Eğiticiler Kurulu, “Bilişsel Davranışçı Tedavi Eğiticilerinden” oluşmaktadır.

 

Eğitim programında devam mecburiyeti vardır. Teorik-uygulama eğitimine toplam üç gün ya da 21 saat mazeretsiz olarak katılmayan psikoterapist adayları programdan çıkarılırlar. Adayların, mazeret belirtmek koşuluyla devamsızlık yapanların katılmadıkları ders veya uygulamalarla ilgili telafi çalışması yapmaları, eksik modülleri bir başka grupta ya da kongre kapsamında yapılacak ek modül eğitimlerinde tamamlamaları zorunludur.

 

Süpervizyon aşamasında devamsızlık hakkı yoktur. Süpervizyona devam edemeyenler başka TPD’nin sürmekte olan ya da gerçekleştirilecek BDT eğitim gruplarında; ya da TPD Kongreleri kapsamında yapılacak olan süpervizyon saatlerinde süpervizyon eğitimlerini tamamlamaları ve süpervizyon eğitiminin gereklerini yerine getirmeleri durumunda başarılı sayılacak ve durumunda sertifika almaya hak kazanacaklardır.

 

Adayların, aşağıdaki “Bilişsel Davranışçı Tedavi Eğitiminin Hedefleri” başlığında belirtilen bilgi, beceri ve tutumları kazanma konusunda çaba göstermeleri önemlidir. Adayların, eğitim programı çerçevesinde okumaları önerilen temel metinleri okuma konusunda gönüllü olmaları beklenir.

 

Eğitim programını tamamlayan psikoterapist adayları, BDT Eğiticiler Kurulu tarafından “bilgi - beceri - tutum” ve uygulamaları çerçevesinde çoktan seçmeli sınav ve ödev değerlendirmesi yoluyla değerlendirilecek ve başarılı olanlar TPD tarafından belgelendirilecektir.

 

Eğitim programını tamamlayamadan, BDT eğitim kurulu tarafından geçerli görülen gerekçelerle programdan ayrılmak zorunda kalan psikoterapist adaylarının, ileride açılacak veya başka bölgelerde sürmekte olan BDT eğitimlerine katılma talepleri aynı kurul tarafından değerlendirmeye alınacaktır.

 

Genellikle ayda bir kez olmak üzere cumartesi ve pazar günleri (14 saat) yapılacak olan toplam 112 saatlik teorik ve uygulamalı (8 ay), 56 saatlik süpervizyon eğitimi (4 ay) için katılımcılardan 1800 TL (150 x 12), ücret talep edilecektir. Ulaşım ve konaklama harcamaları katılımcılara aittir.

 

Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitim Programına meslektaşlarımızın ilgisini süreceği umuduyla çalışmalarınızda başarılar dileriz.

 

TPD Merkez Yönetim Kurulu

 

***BDT Başvuru Formu nu doldurarak tpdpsikoterapi@psikiyatri.org.tr adresine başvuruda bulunabilirsiniz.***

 

 

BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TEDAVİ EĞİTİMİ PROGRAM ve HEDEFLER

 

Bilişsel davranışçı Tedaviler (BDT), birçok ruhsal bozuklukta yaygın kullanılan, bireysel ya da grup olarak uygulanan kısa sürede önemli sonuç alınmasına olanak veren bir psikoterapi yaklaşımıdır. Amerika Birleşik Devletleri’nde “Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Yeterlilik Kurulu” tarafından tüm psikiyatri uzmanlık öğrencileri için yeterliliği zorunlu kılınan üç psikoterapi alanından (Uzun Süreli Psikodinamik Psikoterapi, Destekleyici Psikoterapi ve Bilişsel Davranışçı Terapi) biridir.

 

Ülkemizde Bilişsel Davranışçı Terapinin yeterince bilindiğini ve uygun biçimde kullanıldığını söylemek güçtür. Buna karşın son yılarda BDT eğitimlerinin artması ve eğitim alan psikiyatr sayısını çoğalması giderek bu yaklaşımın daha çok kullanılmasına yol açmıştır. Buna rağmen psikiyatri eğitiminde BDT eğitimi yetersizdir ve eğitim kurumları arasında BDT eğitimi almış psikiyatri uzmanı ve asistanı açısından büyük farklılıklar vardır. TPD Yeterlilik Kurulu tarafından belirlenmiş “Çekirdek Kuramsal Eğitim Programı”nda da BDT eğitimi yer almaktadır.

 

BDT, sorun çözmeye yönelik, kısa süreli, ekonomik, yardım isteyen bireye kolay anlaşılan ve bir tedavi rasyoneli sunan, öğrenme kuramlarına dayanan, deneysel psikopatoloji, bilim ve klinik uygulama arasında köprü oluşturan, birçok ruhsal bozukluğun tedavisi ve önlenmesinde yaygın olarak kullanılan, kanıta dayalı bir psikoterapi yaklaşımıdır. Bu yaklaşım öğrenme kuramlarına dayanan davranışçılık ile Aaron T. Beck tarafından geliştirilen bilişsel kuramın evliliği ile bugün etkin olan biçim ve terapötik müdahale araçlarına kavuşmuştur. Üçüncü dalga olarak tanımlanan BDT temelli birçok tedavi yaklaşımına da öncülük etmiştir. Türkiye Psikiyatri Derneği tarafından düzenlenen BDT eğitim programında, öğrenme kuramları, bilişsel kuram ve okullar, Bilişsel Davranışçı Tedavi’nin yaygın görülen ruhsal bozukluklarda kullanılan temel teknik ve kavramlarına yer verilecektir. Kuramsal eğitimin yanından yetişkin eğitimi ilkelerine göre uygulama ve interaktif eğitim tekniklerinin de yer aldığı eğitimde her psikoterapist adayının, tedavisini üstlendiği en az iki hastanın bilişsel davranışçı tedavisini denetim altında başlatıp sürdürmesi ve sonlandırması eğitim programının son adımı olacaktır.

 

Bu eğitim yaygın olarak görülen ruhsal bozukluklara ağırlık veren temel bir bilişsel davranışçı terapi eğitimini amaçlamaktadır. Bu BDT eğitim programı, 112 saat kuramsal ve uygulama, 56 saat denetim (süpervizyon) olmak üzere toplam 168 saat olarak planlanmıştır. Eğiticilerle eğitim alanlar arasında vakalar üzerinden sürdürülen denetim, kuramsal ve uygulamalı eğitimin ardından grup denetimi biçiminde BDT Eğiticileri üzerinden sürdürülmesi hedeflenmektedir. BDT Eğitim Kurulu, gerekli gördüğü takdirde, eğitim programının süre, takvim ve içeriğinde bazı değişiklikler yapabilir. Bilişsel davranışçı tedavi eğitimi dokuz modülden oluşmaktadır 

 

PROGRAM

 

MODÜL 1 (14 saat)

·      Tanışma, kurs programının tanıtımı, katılımcıların değerlendirilmesi

·      Bilişsel Davranışçı Tedavilere giriş, Tarihçesi,

·      Öğrenme kuramları ve  bilişsel kuramlar,

 

MODÜL 2 (14 saat)

·     Kognitif değerlendirme, kavramlaştırma ve formülasyon,

·     Kognitif Tedavi seansının yapısı ve seansların yapılandırılması

·     Sokratik sorgulama ve yönlendirilmiş keşif, otomatik düşüncelerin saptanması ve ele alınması, kognitif hatalar, kognitif ve davranışçı teknikler

 

MODÜL 3 (14 Saat)

·      Depresyonun bilişsel davranışçı modeli ve tedavisi- Davranışçı teknikler

·      Depresyonun bilişsel davranışçı tedavisi: Bilişsel teknikler

·      Depresyonun Bilişsel Davranışçı Tedavisi: Ara İnançlarla Çalışma

 

MODÜL 4 (14 Saat)

·      Anksiyete bozukluları ve Bilişsel Davranışçı Yaklaşım,

·      Panik Bozukluk ve Agorafobinin Bilişsel Davranışçı Modeli ve Tedavisi

·      Yaygın Anksiyete Bozukluğunun Bilişsel Davranışçı Modeli ve Tedavisi

 

MODÜL 5 (14 Saat)

·     Olgu Sunumu ve Tartışma (Katılımcı sunumları ve ara süpervizyon)

 

 

MODÜL 6 (14 Saat)

·      Obsesif-Kompulsif Bozukluğun Bilişsel Davranışçı Modeli ve Değerlendirme

·      Obsesif-kompulsif bozukluğun bilişsel davranışçı tedavisi

 

MODÜL 7 (14 Saat)

·      Sosyal Anksiyete Bozukluğunun bilişsel davranışçı modeli ve tedavisi

·      Özgül Fobilerin bilişsel davranışçı tedavisi

·      Sınav anksiyetesinin bilişsel davranışçı tedavisi

·      Sosyal Beceri Eğitimi

 

MODÜL 8 (14 Saat)

·     Travma sonrası stres bozukluğunda değerlendirme ve Bilişsel Davranışçı   Terapiler,  Uzamış Maruziyet ve EMDR

·     Sağlık Anksiyetesi ve Hipokondriaziste bilişsel yaklaşım

·     Somatizasyon ve konversiyonda bilişsel yaklaşım

 

MODÜL 9 (56 Saat)

·      Denetim / Süpervizyon [Dört ay sürecektir]

 

 

Bilişsel Davranışçı Tedavi Eğitimi Öğrenim Hedefleri

 

Bilgi Hedefleri

1. Bilişsel davranışçı tedavinin tarihsel gelişimi, öğrenme kuramları, bilişsel kuram, farklı BDT yaklaşımları konusunda bilgi sahibi olmak.

2.  Bilişsel Davranışçı tedavinin temel kavramlarını öğrenmek

3. Bilişsel davranışçı tedavilerin temel kavram ve tekniklerini, uygulama alanlarını kavramak.

4.  Koşullanma, koşullu tepki, yüzleşme (exposur), Duygu, düşünce, otomatik düşünce, ara inanç, temel inanç, şema gibi bilişsel davranışçı kavramları bilmek.

5.  Bilişsel davranışçı tedavinin hasta ile kurulan ilişki çerçevesinde hastanın kendi tedavi sürecinde sorumluluk almasını sağlayacak bir pratik çalışmayı terapotik ittifak çerçevesinde sürdürmeyi öğrenmek

6.   BDT de kullanılan terapotik araç ve yöntemler konusunda bilgi sahibi olmak

7.   BDT’nin indikasyon ve kontrendikasyonlarını bilmek.

8.   Sürekli eğitimin, bilişsel davranışçı tedavide beceri gelişimi için önemini kavramak.

Beceri Hedefleri

1.  Hastanın psikoterapiler yelpazesinde yer alan hangi psikoterapiye uygun olduğunun ayrımını yapabilmek.

2. Bilişsel-davranışçı müdahale araçlarını hastanın tanı ve bilişsel davranışçı formülasyonu çerçevesinde seçmek ve kullanabilmek.

3.   Terapötik işbirliği kurup sürdürebilmek.

4.   Hastayla birlikte tedavi hedeflerini belirleyebilmek.

5.   Hastanın bilişsel davranışçı formülasyonunu yapabilmek, bilişsel davranışçı tekniklerini seçebilmek ve uygulayabilmek.

6.   Hastayla doğrudan ve empatik bir tarzda etkileşebilmeyi, aktif dinlemeyi öğrenmek.

7. Hastayla karşılıklı etkileşim içinde gerektiğinde geri bildirimde ve tavsiyede bulunabilmek.

8. Hastanın sorunlarını anlamak amacıyla, geçmiş deneyimlerini, sosyokültürel etkilenimlerini, ilişki kuruş kalıplarını, baş etme mekanizmalarını, korkularını, travma ve kayıplarını, umut ve beklentilerini, hastayla işbirliği içinde araştırabilmek.

9. Uygun bilişsel davranışçı müdahale/tekniklerin hasta için en uygun olduğunu saptayabilmek.

10. Hastanın psikiyatrik durumu, tedavisi ve uyumuyla bağlantılı olarak, özgül sosyal yardım sistemlerine ve sosyokültürel konulara duyarlı bir şekilde ruhsal eğitim verebilmek, önerilerde bulunabilmek.

11. Kronik hastalığı olan hastaların takibinde, hastanın uyum becerilerine, ilişkilerine, moraline ve potansiyel kaygı ve endişe kaynaklarına dikkat etmenin gerekliliğini bilmek.

 

Tutum Hedefleri

1.  Empatik, saygılı, meraklı, açık, önyargısız olmalı, işbirliği yapabilmeli, ikilemlerle baş edebilmeli ve bir tedavi yöntemi olarak Bilişsel Davranışçı Tedavinin etkinliğine güvenmelidir.

2.  Terapötik ilişkide ortaya çıkabilecek sosyokültürel, sosyoekonomik ve eğitimle ilgili konularda duyarlı olmalıdır.

3. Seansın ses ve video kayıtlarının alınmasına veya tedavi seansının doğrudan gözlemlenmesine, seansa ait notlarını grupla paylaşmaya (kapalı-güvenli BDT internet grubu da dâhil)  açık olmalıdır.

 

 

 

TPD BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİ EĞİTİCİLERİ

 

Armağan Özdemir,  Uz. Dr. Bakırköy RSHH Bakırköy RSHH

 

Arzu Erkan Yüce, Uz. Dr., İzmir, Serbest çalışıyor.

 

Asena Akdemir Prof. Dr., İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Liv Hospital

 

Aylin Ertekin Yazıcı, Prof. Dr., Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

Burhanettin Kaya, Doç. Dr., Antalya Özel Terapi Tıp Merkezi

 

Cengiz Tuğlu, Prof. Dr., Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

Evrim Özkorumak, Doç. Dr., Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

Feridun Bülbül, Doç. Dr., Serbest çalışıyor, Gaziantep

 

Gökhan Sarısoy Doç. Dr., Samsun 19 Mayıs  Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

İsmet Kırpınar, Prof. Dr., Bezmialem Vakıf Üniversitesi  Tıp Fakültesi

 

Kevser Aktaş, Uz. Dr. Tire Devlet Hastanesi

 

Medine Yazıcı Güleç,  Doç. Dr., Erenköy RSHH

 

Mehmet Ak, Doç. Dr.,  Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi

 

Murad Atmaca, Prof. Dr., Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

Münevver Hacıoğlu Yıldırım, Başasistan, Bakırköy RSHH

 

Nesim Kuğu, Prof. Dr., Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

Neslihan Akkişi Kumsar, Başasistan, Erenköy RSHH

 

Özge Saraçlı, Doç. Dr., Zonguldak Bülent Ecevit  Üniversitesi Tıp  Fakültesi

 

Özkan Güler, Prof. Dr., Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

Saliha Özsoy, Prof. Dr., Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

Semra Ulusoy Kaymak, Doç.Dr., Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi

 

Suat Can, Uz. Dr., Antalya, Serbest çalışıyor

 

Şebnem Parıldar, Prof. Dr. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

Şükrü Kartalcı, Doç. Dr., İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi