Forum: Dünyada ve Türkiye'de Psikiyatrinin Geleceği Zorluklar ve Fırsatlar

psikiyatri.org.tr /

 Dünyada ve Türkiye'de  Psikiyatrinin Geleceği Zorluklar ve Fırsatlar

 

Forum Katılımcıları

   

Dr. Afzal Javed

Dünya Psikiyatri Birliği Bilimsel Birimler Sekreteri

   

Dr. Timuçin Oral

Türkiye Psikiyatri Der Başkanı

   

Dr. Peykan Gökalp

 Türk Nöropsikiyatri Der Bşk Yrd

   

Dr. Yıldız Akvardar 

Türkiye Psikiyatri Der Bşk Yrd

   

Oturum yöneticisi: 

Dr. Bülent Coşkun

 

 

 

 

Program

 

Zaman

Başlık- Konuşmacı

10 MART CUMA  2017

 

 

 

12:30-13:30 (*)

Psikiyatri – Geleceğin Uzmanlık Alanı

 

(Tıp Fakültesi Öğrencileri ve ilgi duyanlar için)

 

Dr Afzal Javed

   

 

 

14:30-16:30 (*)

FORUM

 

Psikiyatrinin Geleceği; zorluklar ve fırsatlar

   

 

 

18:30-19:30 (**)

 
 

Ruh Sağlığı Hizmetlerinin Planlanması ve Uygulamasında

 Ailelerin ve Bakım Verenlerin Rolü

 

Dr Afzal Javed

(*) Tıp Fakültesi Konferans Salonu

(**) Kocaeli Sivil Toplum Merkezi (Fuar içi-N-City yanı)