12. Psikiyatri Yeterlik Sınavı Duyurusu

psikiyatri.org.tr /

 

 

Değerli meslektaşlarımız,

Derneğimizin 12. Psikiyatri Yeterlik Sınavı 9 Eylül 2017 Cumartesi günü yapılacaktır.

Son başvuru tarihi 5 Eylül 2017 olarak belirlenmiştir.

Yazılı sınav 3 merkezde (Ankara, İstanbul, İzmir) eş zamanlı olarak yapılacaktır. Katılımcıların sınava girmek istedikleri merkezi başvuru dilekçesinde belirtmeleri gerekmektedir.

Yazılı sınava psikiyatri uzmanlarının yanı sıra eğitiminin son yılında olan tıpta uzmanlık öğrencileri/asistanlar da katılabilecektir. Sınava katılmak isteyen meslektaşlarımızın başvuru dilekçesi ve ayrıntıları aşağıda belirtilen belgelerle TPD Genel Merkezi'ne başvurmaları gerekmektedir.

Uygulama sınavına ise yalnızca 2014, 2015, 2016 ve 2017 yıllarında yazılı sınavda başarılı olmuş psikiyatri uzmanları katılabilir. Uygulama sınavına katılmak isteyenlerin başvuru dilekçesi ve ayrıntıları aşağıda belirtilen belgelerle TPD Genel Merkezi'ne başvurmaları gerekmektedir. Dilekçede kazanılmış olan yazılı sınavın tarihi yer almalıdır.

2017 yılında sınava girerek ‘Yeterlik Belgesi’ almaya hak kazanan ve 53. Ulusal Psikiyatri Kongresine kendi imkanları ile katılan meslektaşlarımızdan kongre kayıt ücreti alınmayacaktır.

 

Saygılarımızla

TPD Yeterlik Yürütme Kurulu

 

Yeterlik Sınavı Yazılı Aşaması:

Son başvuru tarihi: 05 Eylül 2017

Sınav günü: 09 Eylül 2017 Cumartesi

Başlama Saati: 11.00

Yer: TPD Ankara, İstanbul ve İzmir Şubeleri

Ankara adres: Türkiye Psikiyatri Derneği Genel Merkezi

    Tunus Cad. 59/5 Kavaklıdere – Ankara

    Tel: (0312) 468 74 97
    Faks: (0312) 426 04 53

İstanbul Adres: Türkiye Psikiyatri Derneği İstanbul Şubesi

                               Meşrûtiyet mah. Halaskargazi cad. No:128 K:1 Şişli istanbul

      Tel : (212) 244 96 66

      Faks: (212) 244 96 67

İzmir Adres: Türkiye Psikiyatri Derneği İzmir Şubesi

 1375 Sok. No 23, Efes Apt.  Kat 2, D: 5 Alsancak – İzmir

       Tel: Dr. Özlem Kuman (533) 529 68 13

       Dr. Leyla Gülseren (532) 568 83 86 

 

Sınav hakkında genel bilgi için tıklayınız.

Örnek sınav soruları için tıklayınız.

 

Uygulama Sınavı:

Son başvuru tarihi: 18 Eylül 2017

Gün: 23 Eylül 2017 Cumartesi

Başlama saati: Daha sonra ilan edilecektir.

Yer: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

        Tıp Eğitimi Anabilim Dalı.

        Dekanlık Binası Kat: 3 Bornova/ İzmir.

 Örnek görüşme videosu için tıklayınız.

 

Yazılı sınav başvurusu:

1. TPD Psikiyatri Yeterlik Kurulu'na yazılı sınava başvuru dilekçesi. (Dilekçe örneği 1)

2.a-   Uzmanlar, Uzmanlık Belgesi fotokopisi ya da uzmanlık eğitimini başarıyla bitirdiğini bildirir belge;

2.b- Asistanlar, asistanlığı süresince asistan karnesi (uzmanlık eğitimi kayıt belgesi) uygulanmışsa, bu belgenin asistanlık yaptığı kurum tarafından onaylanmış bir örneği,  yoksa kurumunca yazılmış son yıl asistanı olduğunu bildirir belge. 

3.    Sınava katılım ücreti olan 70 TL'nin, T. İş Bankası Kavaklıdere Şubesi'nde ki 

TR41 0006 4000 0014 2090 7593 37  No'lu hesaba yatırıldığını gösterir dekontun fotokopisi.

 

Uygulama sınavı başvurusu (yalnızca yazılı sınavı başarmış olanlar):

1.    TPD Psikiyatri Yeterlik Kurulu'na uygulama sınavına başvuru dilekçesi. (Dilekçe örneği 2)

2. Uzmanlık Belgesi ya da eğitimi bitirme belgesi.

 

Başvuru adresi:

Türkiye Psikiyatri Derneği Genel Merkezi

Tunus Caddesi 59/5 Kavaklıdere ANKARA

 

Tel:  (0312) 468 74 97

Fax: (0312) 426 04 53

e-mail: nebahatmurat@gmail.com

 

 

Dilekçe örneği 1

 

 

Tarih:

 

Türkiye Psikiyatri Derneği

Yeterlik Kurulu Başkanlığı’na,

 

09 Eylül 2017 tarihinde yapılacak olan Yeterlik Yazılı Sınavı’na katılmam için gereğinin yapılmasını dilerim.

 

                                                                                    Dr. ……………………

 

 

Dilekçe eki (lütfen işaretleyiniz):

Son yıl asistanı olduğumu bildirir belge fotokopisi

Psikiyatri uzmanı olduğumu bildirir belge fotokopisi

 Sınav harcı dekontu fotokopisi

 

 

Dilekçe örneği 2

 

 

Tarih:

 

Türkiye Psikiyatri Derneği

Yeterlik Kurulu Başkanlığı’na,

 

………………… yılında yapılmış olan yeterlik yazılı sınavını başardım. 23 Eylül 2017 tarihinde yapılacak olan Yeterlik Uygulama Sınavı’na katılmam için gereğinin yapılmasını dilerim.

 

                                                                                    Dr. ……………………