TPD-MYK 27 Şubat 2005 Kararları

psikiyatri.org.tr /

TPD-MYK 27 Şubat 2005 Pazar günü toplandı.

 

I.      Ruh Sağlığı Hastanelerinin Eğitim Hastanesine dönüştürülmesi konusunda bir açıklama hazırlanmasına;

 

II.      Bu yıl dördüncüsü yapılacak olan IV. Ruhsal Travma Toplantısı'nın Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, İstanbul Üniversitesi Psikososyal Travma Programı, Türk Tabipleri Birliği, Türkiye İnsan Hakları Vakfı ile birlikte Türkiye Psikiyatri Derneği'nin düzenleyici kuruluş olarak yer almasına; bu toplantı ile ilgili olarak mali yükümlülük üstlenilmemesine, bu konuda düzenlenecek Protokolü imzalamak ile Dr. Mustafa Sercan'ın yetkilendirilmesine;

 

III.      Sağlık Bakanlığı Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğünün 28.02.2005 tarihinde düzenlenecek olan "Evlilik Öncesi Eğitim" konulu toplantısına Dr. Haluk Özbay'ın katılmasına;

 

IV.      10. Bahar Sempozyumu’nu düzenlemek üzere teklif veren Kongre Düzenleyici Kuruluşlarla 20.03.2005 günü görüşme yapılmasına karar verildi.

 

V.      41. Ulusal Psikiyatri Kongresi’nden elde edilecek TPD’ye ait gelirin yatırılması için bir banka hesabı açılmasına