İnsan Kaynaklı Kitlesel Travmalar Sonrası Ruhsal Açıdan Tarama, Değerlendirme ve İlk Müdahale Rehberi Kursu

psikiyatri.org.tr /

İnsan Kaynaklı Kitlesel Travmalar Sonrası
Ruhsal Açıdan Tarama, Değerlendirme ve İlk Müdahale Rehberi Kursu

 

      Bombalamalar ve kitlesel silahlı katliamlar gibi insan eliyle gerçekleştirilen kitlesel travma ve afetler sonrasında ortaya çıkan ruhsal belirtiler, takip eden dönemde ortaya çıkan ruhsal hastalıklar diğer afetlerden bazı farklılıklar içerebilir. Afet ve kitlesel travmaların yönetimi için kullanılan yapılanma şemaları, travma yaşayan kişileri değerlendirme ve tedavi kılavuzlarına eklenmesi gereken özel maddeler olabilir. Akut ve kronik dönemde ruhsal hastalık geliştirme oranı insan eliyle gerçekleşen kitlesel travmalarda çok daha yüksektir.

Bu kursta insan kaynaklı kitlesel travmalar sonrası;

·      İlk günlerde ruhsal değerlendirme

·      Sık rastlanan ruhsal belirtiler

·      Risk gruplarını belirleme ve tarama

·      Psikososyal hizmet sunumunun organizasyonu

·      Psikolojik ilk yardım ilkeleri

·      İkincil travmatizasyon ele alınacaktır.

          Olgu tartışmaları ve farklı senaryolar üzerinden  ilk müdahale rehberi eşliğinde etkileşimli öğrenim yöntemleri kullanılarak gerçekleştirilecektir.