Akademik düşünce özgürlüğüne izin verilmeyen bir ülkede bilimsel ilerleme olması mümkün değildir.

psikiyatri.org.tr /

Ülkemizdeki psikiyatristlerin büyük bir çoğunluğunun üye olduğu bir meslek örgütü olarak, peş peşe gelen KHK lar ile üniversitede öğretim üyesi olan bir çok meslektaşımızın uzaklaştırıldığına tanık olduk. Bu üyelerimizin büyük bir çoğunluğu herhangi bir yargılama işlemi yapılmadan, "devlete karşı olmak" gibi bir suçlama ile ihraç edildiler. Yapılan işlemin, farklı düşünen herkesi tasfiye etmeyi amaçlıyor olmasından endişeliyiz. Şiddet içermeyen bir düşünceyi ifade etmenin cezası yoktur ve yalnızca kişisel düşüncelerini ifade edenlerin bu nedenle mesleklerinden ihraç edilmeleri kabul edilemez. Söz konusu akademisyenlerin  haksızca kurumlarından uzaklaştırılmaları vicdanlarda onarılamaz yaralar açmakta ve adalet duygusu zedelenmektedir. Ayrıca, Kanun Hükmünde Kararnameler ile kamu görevinden çıkarılan kişilerin başta yaşam ve özgürlük olmak üzere sağlık, eğitim, yiyecek, barınma ve toplumsal hizmetlerden yoksun bırakılması ülkemizin taraf olduğu Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesine de aykırıdır.
 
 
Son olarak bugün bir başka değerli üyemiz Prof.Dr. Cem Kaptanoğlu’nun 686 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarıldığını öğrendik. Yıllardır pek çok tıp fakültesi  ve ruh sağlığı uzmanlık öğrencisinin onun mesleki ve eğitici kimliğini örnek alarak psikiyatri alanında uzmanlaşmayı seçtiğini biliyoruz. Prof. Kaptanoğlu, sadece psikoterapilerin gelişmesi ve yaygınlaşmasında degil ruh sağlığı ile yakından ilişkili olan insan hakları konusunda da camiamıza önemli katkılarda bulunmuştur ve bulunmaya devam etmektedir. Tıpkı daha önceki kararnamelerle uzaklaştırılan öğretim üyesi arkadaşlarımız gibi bu değerli  meslektaşımızın da  ‘terör örgütleriyle veya devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplarla' irtibatı olmakla itham edilmesinden derin bir üzüntü duyuyoruz.

 

Akademik düşünce özgürlüğüne izin verilmeyen bir ülkede bilimsel ilerleme olması mümkün değildir. Ülkemizin saygın akademisyenlerine yönelik ihraç işlemlerinin derhal durdurulmasını, acilen görevlerine iade edilmelerini ve yargısız infazların sonlandırılmasını talep ediyoruz.

Türkiye  Psikiyatri Derneği 

Merkez Yönetim Kurulu