11 ŞUBAT MYK TOPLANITISI SONUÇLARI AÇIKLANDI

psikiyatri.org.tr /

KARARLAR

1. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Derneği ve Türk Psikologlar Derneği ile yapılan görüşmenin değerlendirilmesi: Ruh Sağlığı alanındaki meslek dernekleri ile (Psikiyatri Hemşireleri Derneği ve Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği) ile ilişkilerin geliştirilmesi. Ruh Sağlığı alanındaki resmi kuruluşlarla ilişkilerde birlikte hareket edilmesi konusunda çalışmalar yapılmasına

2. Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Necdet Ünüvar ile yapılan toplantı değerlendirildi. Sağlık Bakanlığı ile ilişkilerin geliştirilerek sürdürülmesi, bu anlamda ruh sağlığı alanında yapılan programların gerçekleştirilmesini izleme ilkelerinin belirlenmesine ve izlemenin sürdürülmesine; 

3. Psikiyatri Kliniğinin  fizik koşulları ve kadro / görev konularında asgari standartlarını belirlemek üzere bir görev grubu kurulmasına, Koordinatörlüğüne Dr. Şeref Özer'in getirilmesine;

4. TPD-Psikiyatri Ders Kitabı hazırlanması konusunda hazırlıklar yapılmasına ve bu tasarı gerçekleşinceye dek izlenmesine;

5. Üyemiz  Dr. Ejder Yıldırım'ın duyurduğu, Anamur Devlet Hastanesi'nde görevli bir psikologun hasta muayene ettiği, ilaç tedavisi önerdiği ve izlediği yönündeki duyurusunun belgeleri incelendi. İçel İl Sağlık Müdürlüğü'ne,  İçel Tabip Odası Başkanlığı'na ve Türk Psikologlar Derneği Yönetim Kurulu'na durumun bildirilmesine;

6. Barbaros Çocuk Köyü olayı  ile ilgili olarak TPD İzmir Şubesi inceleme raporu  değerlendirildi. Olayın oluş şekli itibariyle çalışanların ve köyde kalan çocukların ruh sağlığına özen gösterilmemiş olması yönünden  bir basın açıklaması yapılmasına; görevli ve çocuklar arasında ruh sağlığı destek ya da tedavi yardımına gereksinimi olanların saptanması ve hizmet götürülmesi konusunda TPD İzmir Şubesi'nin öncülük etmek üzere görevlendirilmesine, bu konuda İzmir Şubesi'ne yazı yazılmasına;

9. Dr. Bülent Demirbek olayı hakkında Adana Şubesi inceleme raporu okundu. Dr. Bülent Demirbek hakkında yayımlanan haberde sözü edilen etik ihlallerin söz konusu olmadığı yönündeki inceleme raporu üzerine TPD olarak meslektaşımızı ve meslek alanımızı savunan bir basın açıklaması yapılmasına;

10. Türk Ceza Kanunu'nda öngörülen "Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Servisleri"nin yapılanması konusundaki TPD önerilerini oluşturmak üzere Adli Psikiyatri BÇB'nin görevlendirilmesine, bu konuda koordinatör Dr. D. Yeşilbursa'ya yazı yazılmasına

Karar verildi.

KONUŞULAN KONULAR
1. II. Olağanüstü MGK hazırlıkları
2. IX. BS hazırlıkları 
3. 10. yıl kutlamaları
4. MEK toplantısı hazırlıkları
5. TTB ile TCK hakkında görüşme (MS)
6. EFPT Forumu