11. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi

psikiyatri.org.tr /

Değerli meslektaşlarımız,

 

11. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi’ni 23-26 Kasım 2017 tarihlerinde Xanadu Otel-Antalya’ da gerçekleştireceğiz.

Kongremizde ana tema “Bağımlılığın karmaşık süreci - Öğrendiklerimiz ve ufukta bizi bekleyenler” olacaktır.

BRSHH AMATEM Kliniği Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongre’lerinin 2005 yılında 2.’sini, 2011 yılında da 7.’sini başarıyla düzenlemiştir. Bu kongrelerin başarıya ulaşması sizlerin desteği ile olmuştur.

Kongremiz Bağımlılık Psikiyatrisi Derneği ortaklığı, Türkiye Psikiyatri Derneği ve Yeşilay’ın desteği ile düzenlenecek olup, daha önce olduğu gibi verebileceğiniz desteklerle daha zengin bir organizasyonu hedeflemektedir.

Alkol ve madde bağımlılığı tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de en önemli toplum sorunlarından biri olmuş, bağımlılıkla mücadele de devlet politikalarında öncelik kazanmıştır. Bildiğiniz gibi alkol ve madde bağımlılığı ve davranışsal bağımlılıklar diğer tüm psikiyatrik tanılarla komorbidite gösteren ve tüm ruh sağlığı alanında çalışanların ilgilenmesi gereken güncel toplumsal bir sorun halini almıştır. Çözümünde çok disiplinli bir yaklaşım gerektiren alkol ve madde kullanımı sorununun tartışılacağı kongremiz tüm ruh sağlığı çalışanlarının katılımı ile zenginleşecektir.

11. Ulusal Alkol Madde Bağımlılığı Kongre’sinde bağımlılığın anladığımız ve anlaşılmayı bekleyen sürecini konuşmak üzere siz değerli katılımcıları, katkılarınız ile bilimsel başarısının artacağını düşündüğümüz kongremize davet ediyoruz.

Düzenleme kurulu olarak katılımcılar için farklı ve yeniliklerin olduğu bir program hazırlamak için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Kongreye Türkiye’den ve yurtdışından katılacak seçkin bilim adamları, en güncel bilgileri konferans, panel, kurs, tartışma toplantıları ve uydu sempozyumları ile gündeme taşıyacaklardır. 

Kongrenin 23-26 Kasım 2017 tarihlerini ajandanıza not almanızı ve daha önceki gibi her türlü destek ve katkılarınızı bekleriz.

http://www.bagimlilikkongresi2017.org/

Saygılarımızla,

Doç. Dr. Cüneyt Evren

Kongre Başkanı