Ruh Sağlığı Yasası Hazırlıkları

psikiyatri.org.tr /

Ruh Sağlığı Yasası çalışmaları kapsamında genel başkanımız, Türk Psikologlar Derneği başkanı Prof Dr Gonca Soygüt, Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği başkanı Prof Dr Filiz Bilge, Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Derneği saymanı Doç Dr Esra Güney  TBMM de Aydın milletvekili Deniz Depboylu'nun çalışma ofisinde bir araya geldiler. Toplantıda derneğimizin hazırladığı Ruh Sağlığı Yasa taslağı temel alınarak ilgili derneklerin metin üzerinde çalışmaları, hazırlıklar çerçevesinde bir araya gelerek oluşacak metnin yeniden değerlendirilmesi ve bir sonraki toplantıya RUSİHAK, Psikiyatri Hemşireleri Derneği ve Sosyal Hizmet Uzmanları derneğinin de katılması kararlaştırıldı. Sonraki aşamalarda Meclis'te grubu bulunan bütün partilerin temsilcileriyle görüşülmesi, sağlık bakanlığının desteğinin alınması ve ilgili derneklerin onaylayacağı son şeklin yasa teklifi olarak Meclis başkanlığına iletilmesi planlandı.