TPD MERKEZ YÖNETİM KURULU 29 OCAK 2005 TOPLANTISI SONUÇLARI

psikiyatri.org.tr /

TPD MERKEZ YÖNETİM KURULU

29 OCAK 2005 TOPLANTISI SONUÇLARI

 

KARARLAR:


  01 Nisan 2005’te yürürlüğe girecek olan Türk Ceza Kanunu’nun sağlık çalışanlarına sanık ya da zanlıları hastaları da olsa ihbar zorunluluğu getiren 280. Maddesinin değiştirilmesi için hukuk yollarının araştırılması konusunda Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi’ne yazı yazılmasına;

  Bir günlük gazetede hakkında hastasını ihbar ettiği haberi yayımlanan bir meslektaşımızın durumunun incelenmesi ve rapor gönderilmesi yönünde Adana Şubesi Yönetim Kurulu’nun görevlendirilmesine;

  Başvurusu üzerine basını izleme görevini yürütmek üzere İnsan Hakları ve Etik BÇB Koordinatörü Dr. Doğan Şahin’in görevlendirilmesine ve bu görevin yerine getirilmesi için üç aylık bir deneme süresince bir kuruluştan “yazılı basın tarama hizmeti” satın alınmasına;

  İnsan Hakları ve Etik BÇB Koordinatörü Dr. Doğan Şahin’in başvurusu üzerine TPD Etik kurallarına psikiyatrinin özel çalışma alanları veya yan dalları ile ilgili etik kuralların da belirlenmesi için hazırlıklar yapılmasına ve bu çalışmanın MYK tarafından izlenmesine;

  Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’na bağlı çocuk yetiştirme yurtlarının koşullarının iyileştirilmesi konusunda görev grubu kurulmasına ve görev grubu koordinatörlüğüne Dr. Kültegin Öğel’in getirilmesine, IX. Bahar Sempozyumu’nda ilk toplantısını yapmak üzere görev grubunun toplantıya çağrılmasına;

  Genel Sağlık Sigortası yasası ile ilgili gelişmelerin izlenmesine ve uygulamaları düzenleyecek olan yönetmelik hazırlanırken işbirliği yapılmak istendiği konusunda Çalışma Bakanlığı Sosyal Güvenlik Genel Müdürlüğü’ne yazı yazılmasına;

  İçişleri Bakanlığı Sağlık Şartları Yönetmeliği ile ilgili olarak ilgili kurumun hekimlerinden Dr. Mine Küçükarslan ile görüşülmesine;

  Avrupa Tıp Uzmanları Birliği aidatının ödenmesine;

  Güney Asya felaketzedelerine yardım kampanyası açılmasına;

  Atina’da yapılacak WPA bölgesel toplantısına TPD-MYK adına Dr. Haluk Özbay, Dr. Mustafa Sercan, Dr. Berna Uluğ, Dr. Şahika Yüksel’in katılmasına ve TPD’nin dış ilişkilerinin geliştirilmesi çalışmalarının sürdürülmesine;

  Bir meslektaşımız hakkında yapılan etik kural ihlali ile ilgili şikayet dilekçesinin gereği yapılmak üzere İstanbul Şubesi'ne gönderilmesine oybirliği ile karar verildi.

 

KONUŞULAN KONULAR VE İŞLER:


  TPD 10. Kuruluş Yıldönümü hazırlıkları.
  IX. Bahar Sempozyumu programı.
  X. Bahar Sempozyumu hazırlıkları.
  EFPT Forumu hazırlıkları.
  II. Olağanüstü MGK hazırlıkları.
  41. Ulusal Psikiyatri Kongresi hazırlıkları.
  14. Anadolu Psikiyatri Günleri hazırlıkları.
  WHO Avrupa Bölgesi Helsinki Bakanlar Konferansı hakkında bilgilendirme ve gelecekte yapılacaklar
  Şube yönetimlerinin MYK üyelerince ziyareti.
  MEK Toplantısı hazırlıkları.
  Web sitesi ile ilgili değişiklikler ve gelişmeler.
  WPA International Congress 2006 Düzenleme Kurulu toplantısı hazırlıkları.
  Ergon Mengi hakkında İstanbul Tabip Odası’ndan gelen yazının değerlendirmesi.