TPD-MYK VE “WPA INTERNATIONAL CONGRESS 2006 DÜZENLEME KURULU” İSTANBUL'DA TOPLANDI.

psikiyatri.org.tr /

TPD-MYK toplantısında konuşulan konular ve alınan kararlarla TPD'nin örgütsel gelişimi ve meslek alanındaki etkinliği değerlendirilmiş ve artırılması için gerekli önlemler düşünülmüştür.

WPA Interneational Congress 2006 Düzenleme Kurulu'nda yerel kurul üyelerinin daha önce hazırladıkları kongre düzen ve çerçevesi ve yapılmış çalışmalar gözden geçirilmiş, gelecek çalışmalar planlanmış, kongre çerçevesi şekillendirilmiştir. WPA merkez yönetimi'nden Düzenleme Kurulu üyeleri olan meslektaşlarımız da başarılı bir kongre düzenleneceği ile ilgili gözlem ve izlenimlerini anlatıp gelecekle ilgili umutlarını belirtmişlerdir.

Düzenleme Kurulu'nun yerel üyeleri düzenli olarak toplanacaklardır.