15 Temmuz Darbe Girişimi Sonrası Duyuru

psikiyatri.org.tr /

Değerli meslektaşlarımız,

15 Temmuz 2016 gecesi ülkemiz, bugünü ve geleceği büyük bir tehlike atlatmıştır. Önlenmiş de olsa etki ve uzantıları halen sürmekte olan bu darbe girişimi yurttaşlarımızın insan eliyle oluşturulmuş travmaların birçok çeşidini bir arada yaşamasına yol açmıştır. Bu olaylar dizisi ve yol açtığı travmalar da öncekilerden farklı olarak ülke çapında ve oldukça ağır bir travmatik etkiye yol açmıştır. Her toplum kesiminden birçok kişi bu olaylar sırasında ruhsal travmaya uğramıştır. Bir kısım yurttaşımızın ruh sağlığının bozulması, tedavi gereksinimi ve çeşitli yakınmalarla hastanelerin ruh sağlığı ve hastalıkları polikliniklerine yoğun olarak başvurması beklenir.

Danışmanlık ve tedavi gereken kişilerle çalışmanın etik ve mesleki ilkelere uygun olarak sürdürülmesi gerektiği açıktır. Öte yandan poliklinik hizmeti veren bütün meslektaşlarımızın ruhsal travmaya müdahale konusunda deneyimli olmamaları yanında, ne kadar deneyimli olunursa olunsun bu tür sorunla art arda karşılaşmış olmanın travma oluşturucu bir etkisi olduğu bilinmektedir.

TPD Psikososyal Destek Görev Grubu ülkemizin yaşadığı bu devasa travmayı meslektaşlarımızla birlikte göğüslemek üzere bir düzenlemeye girişmiştir.

1)  Büyük illerde en az bir, küçük iller için bölgesel “Psikososyal Dayanışma Grubu”kurulacak, ve bu gruplarda Ruhsal Travma ve Afet Psikiyatrisi Çalışma Birimi (RTAP-ÇB) üyesi olup daha önceki psikososyal destek ya da ruhsal travmaya müdahale çalışmalarında deneyimli meslektaşlarımız görev alacaktır.

2) Ruh sağlığı klinik hizmetleri verilen her hastaneden bir meslektaşımızın “hastane temsilcisi” olarak başlangıçta RTAP-ÇB koordinatörü ile bağlantıya geçmesi ve gereksinimlerin dayanışma ile karşılanması amaçlanmıştır. Bu gereksinimler

a.  Meslektaşlarımızın bilgilendirilmesi

b.  Olgu danışma ve süpervizyon

c.  İkincil travma ile baş etmeye yardım olarak tanımlanmıştır.

3) Hastane dışı sağlık hizmeti veren meslektaşlarımız da kendi kentlerindeki ya da bölgelerindeki Psikososyal Dayanışma Grubu’ndan destek isteyebilirler.

4) Hastane temsilcisi ya da bireysel destek isteyen meslektaşlarımıza bulundukları kent ya da bölgedeki Psikososyal Dayanışma Grubu ile bağlantıları RTAP-ÇB Koordinatörü aracılığıyla kurulacaktır.

5) Başvuranların gereksinimleri yönünden hastane olanakları psikiyatri dışı yardım için yeterli olmadığı durumlarda (örneğin PDR ya da sosyal çalışmacı gereksinimi) Psikososyal Dayanışma Grubu, ilgili meslek kuruluşu ile bağlantı kurarak kişinin bu yardımı almasını sağlayacak düzenlemeleri üstlenir.

Ruh Sağlığı hizmeti verilen hastanelerden istekli en az bir meslektaşımızın ad ve soyadları yanında kent, kurum adı, telefon ve epostalarını RTAP-ÇB Koordinatörlerine bildirmelerini bekliyoruz.

Saygılarımızla

Türkiye Psikiyatri Derneği

Psikososyal Destek Görev Grubu

Ruhsal Travma ve Afet Psikiyatrisi Çalışma Birimi

Dr. İbrahim Fuat Akgül, Dr. Alişan Burak Yaşar, Dr. Vahap Karabulut, Dr. Ürün Özer, Dr. Zerrin Oğlağu, Dr. Mustafa Sercan, Dr. Şahika Yüksel. 

Bağlantı:
Dr. Alişan Burak Yaşar: burakyasar54@hotmail.com
Dr. Ürün Özer: urunozer@gmail.com