PsikiyARTİST'i Arıyoruz Yarışması-2016

psikiyatri.org.tr /

PsikiyARTİST'i Arıyoruz Yarışması-2016

PsikiyARTİST’i arıyoruz yarışmalarının üçüncüsünü düzenliyoruz.

Bu yılın konusu “Öteki” olarak belirlenmiştir. Tüm üyelerimizi ruh sağlığı alanındaki uygulamalar ve yaşantılar ile psikiyatri uzmanlık eğitimi alanlarında söyleyeceklerinizi öykü, şiir, müzik, resim, fotoğraf, kısa film, karikatür vb. alanlarda üreteceğiniz eserlerle söylemeniz için davet ediyoruz.  

ÖDÜLLER

Birincilik ödülü: Amerikan Psikiyatri Birliği’nin (APA) 170. toplantısına katılım 20-24 Mayıs 2017 (San Diego, ABD)

İkincilik ödülü: Avrupa Psikiyatri Birliği (EPA) 25. Avrupa Psikiyatri Kongresi’ne katılım 01-04 Nisan 2017 (Floransa, İtalya)

Üçüncülük ödülü: Türkiye Psikiyatri Derneği 53. Ulusal Psikiyatri Kongresi’ne katılım 03-07 Ekim 2017 (Bursa, Türkiye)

Övgüye Değer Bulunan 3 Eser Sahibine: Türkiye Psikiyatri Derneği 21. Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu’na katılım 19-22 Nisan 2017 (Antalya, Türkiye)

Eseriyle yarışmada yer alan her katılımcıya: Türkiye Psikiyatri Derneği Yayınlarından bir kitap armağan edilecektir. 

Jüri Üyeleri

Aslı Sarandöl, Ahmet Coşkun, Cemal Dindar, Göksel Bayam, Levent Mete

Başvuru Koşulları

 • TPD üyesi olmak ve 2016 yılı dahil üyelik ödentilerini yatırmış olmak
 • Yarışmaya, başvurulan konu ile ilgili olmak üzere öykü, şiir, resim, müzik, fotoğraf, kısa film ve karikatür alanlarından birinde özgün bir eserle başvurulabilir. Eserlerin, daha önce sergilenmiş veya başka yarışmaya katılmış olması yarışmaya katılım açısından engel değildir.
 • Bir kişi en çok beş eserle yarışmaya katılabilir.
 • Yarışmaya aşağıdaki alanlardan herhangi biriyle katılmak olasıdır. Her alan için teknik özellikler aşağıda tanımlanmıştır.

Ø Öykü:

Ø En fazla iki bin sözcükten oluşmalıdır.

Ø Word programında, “12” büyüklükte, “Arial” karakter seçilerek, yazılmalıdır.

Ø Şiir:

Ø Her tür şiir ile başvurulabilir.

Ø Yaygın olarak kullanılan bir kelime işlemciyle, “12”  büyüklükte, “Arial” karakter seçilerek, yazılmalıdır.

Ø Resim:

Ø Teknik serbesttir. Karakalem, sulu boya, yağlıboya, akrilik vs. olabilir.

Ø Ebat serbesttir. Önerilen ebatlar 35x50 cm ve 50x70 cm’dir

Ø Çalışmalar paspartusuz ve çerçevesiz olarak gönderilmelidir.

Ø Müzik:

Ø Tür sınırlaması yoktur.

Ø Eser, sadece sesin kaydedildiği (CD'ye en düşük 128 kbps MP3 formatında) ya da görüntülü olarak kaydedildiği (DVD olarak) biçimlerde gönderilebilir.

Ø Fotoğraf:

Ø Yarışmaya siyah-beyaz ya da renkli fotoğraf ile katılmak olasıdır.

Ø Fotoğrafların iki biçimde gönderilmesi gerekmektedir:

1. 20x30 boyutunda fotoğraf kağıdına yapılmış baskı

2. En az 300 DPI çözünürlükte, JPEG ve/veya TIFF formatında ve CD/DVD’ye kayıtlı olarak.

Ø Fotoğraflar kenarlarında boşluk ya da paspartu kullanılmamalıdır.

Ø Kısa Film:

Ø Tür ayrımı (kurmaca, belgesel, animasyon) yoktur.

Ø Yarışmaya süresi 20 dakikayı aşmayan yapımlar katılabilir.

Ø Kısa film yarışmasına 35 mm. film, DV, High Definition, Betacam ile çekilmiş ya da bu formatlara aktarılmış yapımlar katılabilir. Gönderilecek kopyalarının DVD formatında olması zorunludur.

Ø Karikatür:

Ø Teknik serbesttir.

Ø Eser sahibi tarafından imzalanması (ıslak imza) koşulu ile dijital baskı ürünler de kabul edilir.

Ø Gönderilecek karikatürlerin boyutu en fazla 30x40 cm. olmalıdır. 

 • Katılımcı, yarışmaya gönderdiği eser(ler)in tümüyle kendisin ait olduğunu kabul ve beyan eder.
 • Türkiye Psikiyatri Derneği, başvuran eserleri, eser sahibinin adını belirtmek kaydıyla yayınlarında, sergilerinde, toplantılarında, web sitesinde, şube binalarında, vb. ortamlarda kullanma hakkına sahiptir. Katılımcılar bu şekilde kullanılan eserler için herhangi bir telif hakkı ya da maddi manevi talep ileri sürmeyeceklerini kabul ederler.
 • Tüm eserler 52. Ulusal Psikiyatri Kongresi sırasında sergilenebilme özellikleri dikkate alınarak sergilenecek, gösterilecek ya da sunulacaktır.
 • Jürilerin kitapta yer almaya uygun bulduğu eserler Türkiye Psikiyatri Derneği tarafından bir kitapta toplanacak ve kitapta eserleri yer alan tüm katılımcılara birer tane gönderilecektir.
 • Yarışmaya katılan eserler iade edilmeyecektir.
 • Yarışmaya katılan yarışmacılar, belirtilen tüm hususları kabul etmiş sayılacaklardır.
 • Katılım formunun eksiksiz ve hatasız doldurulması gerekmektedir. Katılım formu için tıklayınız.  

Son Başvuru Tarihi ve Eserlerin Gönderilmesi

 • Son başvuru tarihi 30 EKİM 2016’dır. Adayların, yukarıda belirtilen özelliklerdeki eserlerini, en geç 30 Ekim 2016 tarihinde aşağıda belirtilen TPD Genel Merkezi adresine, elden ya da posta/kargo ile ulaştırılması gerekmektedir. Bu tarihten sonra TPD Genel Merkezi’ne ulaşacak eserler yarışmaya kabul edilmeyecektir. Elektronik posta ile gönderilen eserler yarışmaya kabul edilmeyecektir.
 • Başvuru için gönderi adresi:
  Türkiye Psikiyatri Derneği Genel Merkezi
  Tunus Caddesi 59/5
  Kavaklıdere-Ankara
 • Posta ya da kargo ile gönderilecek eserlerin postada zarar görmeyecek şekilde ulaştırılmaları sorumluluğu başvuru sahibine aittir. Postadaki ya da kargodaki olası gecikme, kayıp ve hasarlardan Türkiye Psikiyatri Derneği sorumlu tutulamaz.

Jürilerin Değerlendirmesi ve Sonuçların Duyurulması

 • Her jüri kendi yarışma konusundaki tüm başvurular değerlendirmeye alacaktır.
 • Jüriler eserlerle ilgili değerlendirmelerine 1 Kasım 2016 tarihinden itibaren başlayacak ve son değerlendirmelerini 52. Ulusal Psikiyatri Kongresi sırasında düzenlenecek bir oturumda gerçekleştirecektir.
 • Sonuçlar TPD 52. Ulusal Psikiyatri Kongresi sırasında yapılacak özel bir oturumda açıklanacak ve TPD web sitesinden duyurulacaktır.
 • Yarışma afişi için tıklayınız.