TPD - MYK 25 ARALIK 2004 TOPLANTISI KARARLARI

psikiyatri.org.tr /

25 Aralık 2004 MYK Kararları

1- 10. Bahar Sempozyumu için Kongre Düzenleyici Kuruluşlara/ Firmalara teklif isteği yazımızın, ekleri ile birlikte gönderilmesine,

2- Altı aylık mali durum bildirimlerini Genel Merkez’e iletme yükümlülüklerini hatırlatan bir yazının yeniden Şube YK üyelerine gönderilmesine,

3- Elazığ Şube ziyaretinin Berna Uluğ tarafından yapılmasına,

4- Genel Sağlık Sigortasında psikiyatri hizmetlerinin doğru bir biçimde kapsanmasını sağlamak üzere Sosyal Güvenlik Kurumu ile ilişki kurulmasına ve bu konudaki çalışmaları Can Cimilli’nin koordine etmesine,

5- Dış temaslar gerektiren çalışmalarda Şube Yönetimlerinden destek istenmesine, (örneğin Ankara’daki bir ziyaret için Ankara Şube YK’dan bu görevlendirmeyi yapmasının istenmesine),

6- 16 Ocak 2005’teki TTB Yeterlik Kurulları Çalışmaları Toplantısına TPD’yi temsilen Raşit Tükel ve Aylin Uluşahin’in katılmalarına, temsilcilerin TTB’ye yazı ile bildirilmesine,

7- Emniyet Genel Müdürlüğü Sağlık Şartları Yönetmeliği ile ilgili çalışmaları İsmet Kırpınar’ın yürütmesine, ilgili Görev Grubu üyelerine e-posta yoluyla sorunun özetlenmesine ve görüşlerinin sorulmasına,

8- 5 Ocak 2005’teki İTO ve UYEK ortak toplantısına TPD temsilcisi olarak Raşit Tükel’in katılmasına,

9- İntihar eden gençleri basına açıklayan Erzurum valisi ile TPD temsilcisi olarak İsmet Kırpınar’ın yaptığı görüşmeye ilişkin haberin yazılarak web sayfamıza konulmasına,

10- WHO tarafından düzenlenen Helsinki’de yapılacak olan Sağlık Bakanları toplantısına TPD temsilcisi olarak Can Cimilli’nin katılmasına, yol ve konaklama masraflarının ödenmesine,

11- WPA Kahire toplantısı için genç psikiyatristlerin desteklenmesi programı çerçevesinde Defne Eraslan, Aygün Ertuğrul, Meram Can Saka ve Serap Monkul’un TPD tarafından aday gösterilmesine,

12- XII. Sosyal Psikiyatri Kongresi’nde yapılacak olan Psikiyatride Örgütlenme: Psikiyatri Dernekleri başlıklı panelde TPD temsilcisi olarak Berna Uluğ’un yer almasına,

13- 12 Şubat 2005 Saat 14.30- 18.00 arasında Genel Merkez binamızda MEK toplantısı yapılmasına, Şube başkanlarına MEK toplantısına davet mektuplarının gönderilmesine, toplantıya gelecek Şube YK temsilcilerinin yol ve konaklama masraflarının karşılanmasına

14- Duygudurum Bozuklukları Bilimsel Çalışma Birimi’nin “2006 yılının Mart ayının son haftasında, İstanbul’da düzenlenecek “Üç Denizin Buluşması” başlıklı sempozyum düzenleme önerisinin kabul edilmesine, bu sempozyuma Türkiye’ye komşu ülkelerin duygudurum bozuklukları konusunda çalışan psikiyatrların konuşmacı ya da katılımcı olarak davet edilmesinin uygun olduğuna, sempozyum düzenleme kurulunda Dr. Cem Atbaşoğlu’nun MYK’yı temsilen yer almasına, bu durumun Duygudurum Bozuklukları Bilimsel Çalışma Birimi’ne yazıyla bildirilmesine,

oy birliği ile karar verilmiştir.