TPD Bülteni Yayınlandı

psikiyatri.org.tr /

 

Dinle havaları:
havalar seslerin yoludur,
havalar seslerle doludur:
toprağın, suyun, yıldızların
ve bizim seslerimizle...
Pencereye gel!
Havaları dinle bir:
Sesimiz yanındadır,
sesimiz seninledir...
Sesimiz şiirinden-Nazım Hikmet
Değerli meslektaşlarım,

Türkiye Psikiyatri Derneği 1995 yılında gerçekleşen kuruluşunun hemen ardından hummalı bir hazırlığa girişmişti. Düzenlenecek bir kongre ile birlikte TPD’yi oluşturan üyelerin bir yanıyla bilimsel bir yanıyla örgütlenme, kaynaşma ve dayanışma temelli bir toplantıda ilk kez bir araya gelmesi hedefleniyordu. Bu toplantı ve izleyecek toplantıların derneğimizin gelişmesi ve kurumlaşmasında önemli adımlar olacağına inanılmıştı. Öyle de oldu. Yıl 1997, aylardan nisan ve TPD Yıllık Toplantısı ve Bahar Sempozyumları’nın birincisini bundan tam 20 yıl önce 23-26 Nisan 1997 tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirmiştik. Yüzlerce psikiyatri çalışanı dolu dolu bir bilimsel programla, buldukları her mekanı toplantı yerine çevirerek çeşitli TPD kurul ve çalışma birimlerinin ilk nüvelerini oluşturmak üzere arı gibi çalışarak, portakal çiçeklerinin belleklerimizde derin iz bırakan, yaptığımız iş kadar güzel kokuları arasında bir kongre gerçekleştirmiştik. 

İzleyen her yıl bahar aylarında gerçekleştirilen TPD Yıllık Toplantısı ve Bahar Sempozyumları derneğimizin her yönüyle mutfağı oldu. En demokratik yapımız olan çalışma birimlerimiz başta olmak üzere derneğimizin tüm kurulları bu kongrelerde üyeleriyle bir araya geldi ve arı gibi çalıştılar. Kongre bilimsel programlarını oluşturan öneriler buralardaki tartışmalarla şekillendi, ilk kılavuzlar ilk kitaplar buralarda tartışıldı ve tasarlandı, Yeterlik Kurulu sürecinin mutfağı bu kongrelerdi, Türkiye’de büyük gereksinim duyulan uzmanlık eğitimini tamamlayıcı birçok etkinlik buralarda planlandı, Açık Eğitim modülleri çekimlerinin çoğu buralarda gerçekleştirildi ve saymakla bitmeyecek daha birçok konu, eylem ve etkinlik… 

Öte yandan eski adıyla Yıllık Toplantı ve Bahar Sempozyumları, yeni adıyla Yıllık Toplantı ve Klinik Eğitim Sempozyumları’nın sağladığı zeminde en az bunlar kadar önemli olan başka şeyler de yaşandı ve psikiyatri topluluğunun ve derneğimizin yükselmesine çok önemli katkıları oldu. En yeni asistandan en kıdemli öğretim üyesine kadar nesillerin kaynaşması, birlikte çalışma kültürünün oluşması ve gelişmesi, birlikte üretmenin hazzına varılması, öğrencilerimizin ve asistanlarımızın yetişmesi ve belki birçoğunun ilk konuşmalarını bu kongrelerde yapması ve daha nice görünen ve görünmeyen katkılardan söz edebiliriz. TPD ilk forumlarını bu kongrelerde düzenledi, Dünya Psikiyatri Birliği'ni bu kongrelerde konuk etti, uluslararası dergi editörlerini, alanımızdaki bilim insanlarını, felsefecileri, sanatçıları, sosyal bilimcileri bu kongrelerde Türkiye’den psikiyatri çalışanlarıyla buluşturdu. 2006 yılında Türkiye’nin tüm komşu ülkelerinde çalışan ya da bu ülkelerden çıkmış ve dünya ölçeğinde önemli yerlere varmış onlarca değerli bilim insanının konuşmacı olduğu ve aynı ülkelerden katılımcıların da bulunduğu büyük toplantıya ev sahipliğini de Yıllık Toplantı ve Bahar Sempozyumları gerçekleştirdi. TPD Duygudurum Bozuklukları Çalışma Birimi’nin bilimsel düzenlemesi ve Üç Denizin Buluşması: Bölgesel Köprüler Kurmak ana başlığı ile düzenlenen Uluslararası Duygudurum Bozuklukları Konferansı’nın yer aldığı kongre yirmi yılda en yüksek katılımla gerçekleşen TPD Yıllık Toplantısı ve Bahar Sempozyumu oldu.

Türkiye Psikiyatri Derneği Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu’nu bu yıl yirminci kez düzenliyoruz. Yirmi yıl öncenin genç asistan ve uzmanları bugünün kıdemli uzmanları ve öğretim üyeleri.  Eminim TPD Yıllık Toplantısı ve Bahar Sempozyumları ya da yeni adıyla TPD Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumları birçoğunun gelişiminde çok önemli bir yere sahip olmuştur. Bugünün gençleri de geleceğin kıdemli uzmanları ve öğretim üyeleri. Nitelikli ve sürekli eğitim ve sürekli mesleki gelişim hedefleri olan nesillere gereksinim ve bu nesillerin yetişmesine katkı görevi hala ve her zaman önemini sürdürüyor. Bu görev sürekli ve nesilden nesile aktarılan bir görev ve elbette yine hepimizin… Bu görevin başarıyla süreceğinin güvencesi tüm üyeleri ve kurullarıyla Türkiye Psikiyatri Derneği… TPD’nin tüm kurulları, çalışma birimleri ve şubelerinin kapıları ilk Yıllık Toplantı ve Bahar Sempozyumu’nu gerçekleştirirken sahip olduğumuz hevesle ve ruhla arı gibi çalışmak ve her çiçekten topladıklarımızla peteği balla doldurmak üzere tüm üyelerinin katkıları için sonuna kadar açıktır.

Nice Yıllık Toplantı ve Klinik Eğitim Sempozyumlarında büyük bir hevesle ve zevkle bu görevde birlikte olmak üzere…

Simavi Vahip
Türkiye Psikiyatri Derneği 
Genel Başkanı