T.C. Sağlık Bakanlığı ''Akılcı İlaç Kullanımı Proje Yarışması’’ Duyurusu

psikiyatri.org.tr /

 T.C. Sağlık Bakanlığı ''Akılcı İlaç Kullanımı Proje Yarışması’’ Duyurusu

Kurumumuz tarafından sağlık meslek mensuplarının ve sağlık meslek mensubu yetiştiren Fakültelerde öğrenim görmekte olan öğrencilerin AİK konusunda ilgilerini çekmek ve AİK’in yaygınlaştırılması, halkta ve sağlık çalışanlarında AİK konusunda farkındalık oluşturulması için yenilikçi ve girişimci projeler/fikirler/çözümler üretmelerini sağlamak amacı ile “Akılcı İlaç Kullanımı Proje Yarışması” düzenlenmiştir. Proje için son başvuru tarihi yoğun talep nedeniyle 2 Mayıs 2016 tarihine uzatılmıştır. 


Yarışma hakkında detaylı bilgi almak için http://www.akilciilac.gov.tr/?p=2731&lang=tr_TR adresini ziyaret edebilirsiniz.


Akılcı İlaç Kullanımı Birimi
T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye İlaç ve Tıbbı Cihaz Kurumu

İlacım; ne eksik, ne fazla!
www.akilciilac.gov.tr
akilci.ilac@titck.gov.tr