2016 Yılı Yeterlik Sınav Duyurusu

psikiyatri.org.tr /

          Değerli Meslektaşlarımız,Türkiye Psikiyatri Derneği 11. Yeterlik Yazılı Sınavı, 24 Eylül 2016 Cumartesi günü yapılacaktır. Son başvuru tarihi 10 Eylül 2016 Cumartesi olarak belirlenmiştir. Yazılı sınava psikiyatri uzmanlarının yanı sıra eğitiminin son yılında olan tıpta uzmanlık öğrencileri/asistanlar da katılabilecektir. 


Uygulama sınavı 14 Ekim 2016 Cuma günü yapılacaktır. Son başvuru tarihi 7 Ekim 2016 Cuma olarak belirlenmiştir. Uygulama sınavına, yazılı sınavı geçmiş psikiyatri uzmanları katılabilecektir. Asistanlık eğitiminin son yılında iken yazılı sınavı geçmiş olan adaylar, uzman olduktan sonra uygulama sınavına başvurabilirler.
Sınava katılmak isteyen meslektaşlarımızın TPD Genel Merkezi'ne aşağıda belirtilen belgelerle birlikte başvurmaları gerekmektedir.
Yazılı sınav 3 merkezde eş zamanlı olarak yapılacaktır. Katılımcıların Ankara, İstanbul ve İzmir şubelerinden hangisinde sınava girmek istediklerini başvuru sırasında belirtmeleri gerekmektedir.
Saygılarımızla

TPD Yeterlik Yürütme Kurulu
 
Yeterlik Sınavı Yazılı Aşaması:

Gün: 24 Eylül 2016, Cumartesi
 (Son başvuru tarihi: 10 Eylül 2016)
Başlama Saati: 11.00 

Yer: TPD Ankara, İstanbul ve İzmir Şubeleri
Örnek sınav soruları için tıklayınız. 
 
Yeterlik Sınavı Uygulama Aşaması:

Gün: 14 Ekim 2016, Cuma
 (Son başvuru tarihi: 7 Ekim 2016)
Başlama saati: Daha sonra ilan edilecektir.
Yer: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı
 
Örnek görüşme videosu için tıklayınız.  
 
Başvuru İçin Gerekli Belgeler:

Başvuru için TPD Psikiyatri Yeterlik Kurulu'na bir dilekçeyle başvurulması ve dilekçeye aşağıdaki belgelerin eklenmesi gereklidir.

1.    Asistanlığı süresince asistan karnesi (uzmanlık eğitimi kayıt belgesi) uygulanmışsa, bu belgenin asistanlık yaptığı kurum tarafından onaylanmış bir örneği,  yoksa kurum onaylı asistanlık süresinin belgelendiği bir yazı, 

2.    Sınava katılım ücreti olan 40 TL'nin, T. İş Bankası Kavaklıdere Şubesi'nde ki 4209-0759337 No'lu hesaba yatırıldığını gösterir dekontun fotokopisi,

3.    Uygulama Sınavı için Türkiye'de psikiyatri uzmanlık eğitimi veren bir kurumda gördüğü eğitimi başarıyla bitirdiğini gösterir bir belge (Uzmanlık Belgesi ya da eğitimi bitirme belgesi),

4.    Daha önce Yeterlik Sınavı Yazılı Aşamasını geçen adaylar Uygulamalı Sınav için TPD Psikiyatri Yeterlik Kurulu’na dilekçe ile başvurmalıdırlar. 


 
Başvuru adresi:
Türkiye Psikiyatri Derneği Genel Merkezi

Tunus Caddesi 59/5
Kavaklıdere ANKARA

 
Tel:  (0312) 468 74 97 
Fax: (0312) 426 04 53