TTB Merkez Konseyi Üyesi Dr. Fatih Sürenkök Görevine İade Edilsin!

psikiyatri.org.tr /

 TTB Merkez  Konseyi Üyesi Dr. Fatih Sürenkök Görevine İade Edilsin!


Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyesi Dr. Fatih Sürenkök 15.12.2015 tarihinde İzmir'de yapılan bir basın açıklamasındaki sözleri nedeniyle 29.03.2016 tarihinde İzmir Valiliği tarafından görevinden uzaklaştırılmıştır. Söz konusu basın açıklamasında Dr. Fatih Sürenkök, sokağa çıkma yasakları nedeniyle halkın sağlık hizmetlerine erişiminde yaşanan güçlükleri, hastaların hastanelere ulaşamadığını, orada çalışan hekimlerin ve sağlık çalışanlarının yaşadıkları zorlukları aktarmış ve bunların düzeltilmesini talep etmiştir. 


Ülkedeki sağlık sorunlarını kamuoyu ile paylaşmak ve bu sorunların düzeltilmesini talep etmek kamu kurumu niteliğinde bir meslek örgütü olan TTB'nin asli görevlerinden birisidir. Bu nedenle TTB Merkez Konseyi üyesi  Dr. Fatih Sürenkök’ün görevinden uzaklaştırılması bütün hekimleri ilgilendiren bir karardır ve kabul edilebilir bir uygulama değildir.


Türkiye Psikiyatri Derneği olarak çatı meslek örgütümüz olan Türk Tabipleri Birliğ'ne yapılan bu antidemokratik, baskıcı ve özgürlüğü engelleyen kararın geri alınmasını ve Dr. Fatih Sürenkök’ün en kısa zamanda görevine iade edilmesini talep ediyoruz.


Saygılarımızla…


Türkiye Psikiyatri Derneği

Merkez Yönetim Kurulu