SSK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, TPD İSTANBUL ŞUBESİ'NİN BAŞVURUSUNU YANITLADI: ERENKÖY SSK'DA PSİKİYATRİ SERVİSLERİNE PSİKİYATR BAKACAK

psikiyatri.org.tr /

T.C.
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLİĞI
SAĞLİK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Tedavi Hizmetleri ve Maluliyet Daire Başkanlığı


 

SAYI   : B.13.2.SSK.5.02.06.00/XV-IV-54
KONU : Erenköy Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi

22.12.04*157796

TÜRKİYE PSİKİYATRİ DERNEĞİ İSTANBUL ŞUBESİ
BAŞKANLIĞINA
19 Mayıs Mah. Operatör Raif Bey Sokağı
Moralı Apt, No: 31/2
Şişli/ÎSTANBUL

 

İlgi: 13.09.2004 günlü, 2004-48 sayılı yazınız.

Kurumumuz Erenköy Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinde bazı psikiyatri kliniklerinin hastalarının  tedavi ve takiplerinin nörologlar tarafından yapıldığı, ihtisaslaşmanın bu derece arttığı ve psikiyatr sayısının artık yeterli olduğu günümüzde, söz konusu uygulamanın bilimsel ölçütlere ve etik değerlere uygun olmadığı ile ilgili ilgide kayıtlı yazınız incelenmiştir.

Söz konusu hastanemizde psikiyatri hastalarına verilen hizmetin tamamının psikiyatri uzmanları tarafından verilebilmesi için Kurumumuz kadro imkanları dahilinde psikiyatri uzman gereksinimlerinin giderilebilmesi için Genel Müdürlüğümüz ilgili birimlerince gerekli çalışmalar yapılmaktadır.

Bilginize arz ederiz.

Dr. Ahmet Bülent DÖKER
Tedavi Hizmetleri ve Maluliyet Daire Başkan V.
Prof. Dr. Servet Rüştü KARAHAN
Sağlık İşleri Genel Müdürü