Meslektaşımıza yönelik şiddet!

psikiyatri.org.tr /

Basın ve kamuoyuna,

Adıyaman Toplum Ruh Sağlığı Merkezi’nde görev yapan meslektaşımız Dr. Sema Sağlam görevi esnasında hasta yakınlarının fiziksel şiddetine maruz kalmıştır. Değerli meslektaşımıza acil şifalar diliyor, bitmek bilmeyen hekime yönelik şiddetin hızla artmasına göz yuman politikaları ve uygulayıcılarını kınıyoruz.

Şiddet ortamına zemin hazırlayan sağlık sistemi, kurum, hekim ve hasta kaynaklı her türlü sorunun ortadan kaldırılması, hekim – hasta ilişkisinin daha nitelikli bir hale geleceği ortamlar hazırlanması ve bir an önce uygulanması gereklidir. 

Meslektaşımıza yönelik şiddet olayının hukuk büromuz aracılığıyla takipçisi olacağımızın bilinmesi istiyoruz. Başta Adıyaman Kamu Hastaneleri Birliği ve Başhekimlik olmak üzere sorumluları, şiddet uygulayıcılara gerekli cezai işlemlerin uygulanması için görevlerini yapmaya davet ediyoruz.

Saygılarımızla

 

Türkiye Psikiyatri Derneği

Merkez Yönetim Kurulu