TPD Basın Açıklaması: 14 Mart Tıp Emekçileri Dayanışma Günü

psikiyatri.org.tr /

 

TÜRKİYE PSİKİYATRİ DERNEĞİ

BASIN AÇIKLAMASI

14 MART TIP EMEKÇİLERİ DAYANIŞMA GÜNÜ

 

Ülkemizde 14 Mart, ilk olarak 1827 yılında ilk tıp eğitimi veren okulun açılma tarihi olarak, modern tıp eğitiminin başladığı tarih kabul edilip kutlanmaya başlandı. Ülke koşulları gereği zaman zaman direnişin, özlük haklarının ve kutlamaların yapıldığı bir gün olarak anıldı. 1976’dan beri sadece 14 Mart günü değil, 14 Mart’ı içine alan hafta boyunca kutlamalar yapılmakta ve Tıp Haftası olarak kabul edilmektedir.

Son 10 yıllık süreçten önce baloların yapıldığı bayram gibi kutlamaların yapıldığı 14 Mart, artık uygulanan sağlık politikaları nedeniyle tıp emekçilerinin değersizleştirildiği, tıp emekçilerine yönelik şiddetin giderek tırmandığı, nitelikli bir tıp eğitiminin olmadığı, ücret ve iş güvencesinin olmadığı bir sağlık ortamında bayram olarak değerlendirilmemelidir.

Türkiye Psikiyatri Derneği olarak 14 Mart’ı tıp emekçilerinin dayanışma günü, Tıp Haftası’nı da tıp emekçilerinin ve halkımızın sağlık haklarının ele alındığı, mesleki dayanışmanın güçlendirildiği, toplumsal barışın savunulduğu, sağlık hakkının gelişmesine yönelik çabaların da gündeme taşındığı bir hafta olarak değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz.

Bu nedenlerden dolayı tüm meslektaşlarımızı, çatı meslek örgütümüz TTB’nin 14 Mart günü ve haftası içerisinde tüm Türkiye’de yapacağı basın açıklamaları ve etkinliklere katılmaya davet ediyoruz.

Saygılarımızla

Türkiye Psikiyatri Derneği

Merkez Yönetim Kurulu