TPD 14. Seçimli Olağan Genel Kurulu

psikiyatri.org.tr /

Değerli meslektaşlarımız

Türkiye Psikiyatri Derneği 14. Seçimli Olağan Genel Kurulu 09 Nisan 2016 Cumartesi günü saat 10.00’da, aşağıdaki gündemle İstanbul Tabip Odası salonunda toplanacaktır.

Toplantıda çoğunluk sağlanamazsa, toplantı aynı yerde 16 Nisan 2015 Cumartesi günü saat 10:00’da aynı gündemle toplanacaktır.

Genel Kurula katılmanızı diler, saygılarımızı sunarız.

Türkiye Psikiyatri Derneği

Merkez Yönetim Kurulu adına

Genel Başkan

Prof. Dr. Simavi Vahip 

 

 

 

Gündem

 1. Açılış

 2. Genel Kurul Divanı’nın oluşturulması;

 3. Saygı duruşu ve açılış konuşmaları;

 4. Merkez Yönetim Kurulu faaliyet ve mali raporlarının; Denetleme Kurulu raporlarının okunması, tartışmaya açılması ve yönetim kurulunun aklanması;

 5. Genel Kurul kararlarının oluşturulması;

  • Tüzük değişiklik önerileri;

  • Eğitim ve Toplantı Yönetmeliği değişiklik önerileri;

  • İstanbul Şube binasının satılması ve daha uygun yeni bir bina alınması konusunda MYK'na yetki verilmesi;

 6. Yeni Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Denetleme Kurulu ve Onur Kurulu seçimi; 

 7. Dilek, öneriler ve kapanış