BÇB KURSLARININ SEKİZİNCİSİ: ALKOL VE MADDE BAĞIMLILIĞI

psikiyatri.org.tr /

Çalışma Biriminin  adı: Alkol ve Madde bağımlılığı BÇB

 Çalışma Birimi koordinatörünün   adı: Dr. Berna Uluğ

 Kursta eğitici olarak görev alacak kişilerin adları:

                        Dr. Berna Uluğ

                   Dr. Kültegin Ögel

                   Dr. Yıldız Akvardar

                   Dr. Ömer Saatçioğlu                   

Kursun amacı: Bu kursta alkol bağımlısı hastayı ve sorunlarını ele almada pratik bilgiler aktarılacaktır. Detoksifikasyon ve  izlem dönemlerindeki tedavi yaklaşımları klasik ve güncel bilgilerin ışığında tartışılacak, klinik pratikte sık olarak görülen ek tanılı durumların tanı ve tedavisi üzerinde durulacaktır.

 Program:          Alkol Bağımlısına Yaklaşım – Dr. Kültegin Ögel

                        Acil durumlar ve detoksifikasyonda tedavi - Dr. Ömer Saatçioğlu

                        Detoksifikasyondan sonra izlem ve tedavi - Dr. Yıldız Akvardar       

                        Ek tanılı durumlarda tanı ve tedavi - Dr. Berna Uluğ

 Kursun Düzeyi :   Orta  düzey (Geliştirici-pekiştirici bilgi)

 Katılımcı sayısı :  1- En az: 8

                                2- En çok: 20

 Kursun süresi:     4 X 45 dk.  (12.30-16.30)

Önerdiğiniz okuma listesi:  

1. Akvardar Y. (2000) “Bağımlılık Rehabilitasyonunda Psikoeğitsel Yaklaşım”, Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji Dergisi, Ek Sayı 4, 39-42.

2. Andreasen NC, Black WD. (2001) Introductory Textbook of Psychiatry: Alcohol-Related Disorders. (pp. 403-422). Washington DC: American Psychiatric Publishing Inc.

3. Mc Dowell DM, Clodfelter RC. (2001) Depression and substance abuse: Considerations of etiology, comorbidity, evaluation and treatment. Psychiatric Annals. 31: 4, 244-251.

4. Nunes EV, Levin FR. (2004)  Treatment of depression in patients with alcohol or other drug dependence. JAMA,  291, 15: 1887-1896.

5. Ögel K. (2001) Madde bağımlılığına yaklaşım ve tedavi. Yaklaşımda temel ilkeler. s: 34-42. IQ yayınları,  İstanbul.

6. Raistrick D. (2001). Alcohol withdrawal and detoxification. In: N Heather, TJ Peters, T Stockwell (Eds), International Handbook of Alcohol Dependence and Problems (pp.523-539). West Sussex: John Wiley &Sons Ltd.

7. Sağduyu A. (2000) Alkol bağımlılığının farmakolojik tedavisi üzerine bir gözden geçirme. Türk Psikiyatri Dergisi,  11:2: 138-153.

 

 Hedef katılımcılar: Psikiyatri Asistanları ve Uzmanları