Psikososyal Dayanışma Ağı-Ankara Çağrısı

psikiyatri.org.tr /

Basına ve Kamuoyuna

17 Şubat 2016 günü Ankara’nın Çankaya ilçesinde askeri lojmanların yer aldığı bölgede bomba yüklü bir aracın patlaması ile gerçekleşen saldırıda edinilen bilgilere göre 28 kişi yaşamını yitirmiş, 81 kişi yaralanmıştır. Yaşam hakkına ve barış içinde bir arada yaşama isteğine yönelik bu saldırıda hayatını kaybeden insanlar olması sonucu acılı ve derinden üzgünüz.

İçinde yaşadığımız dönemde her geçen gün giderek artan gerilim, çatışma ve savaşlar nedeniyle kaygılıyız. Ruh sağlığı açısından karmaşık ve derin etkileri olan şiddet ortamının bir an önce son bulması ilk ve temel dileğimizdir. 10 Ekim Ankara Saldırısı sonrası saldırıdan doğrudan ve dolaylı olarak etkilenen kişilere psikososyal destek ve dayanışma sunmak için bir araya geldik ve bugüne dek elimizden geldiğince bu alanda çaba gösterdik,  göstermeye devam ediyoruz. Önceki katliam, saldırı ve şiddet eylemlerinin yaralarını saramadan yeni saldırılar ile karşı karşıya kalıyoruz. Öncekiler gibi tüm toplumu ve bizleri derinden etkileyen bu son saldırı sonrasında da, toplumsal dayanışmanın gücüne ve değerine inanan bizler, gönüllü olarak, bu olaya maruz kalan ve/veya tanık olan yurttaşlarımıza elimizden gelen psikososyal desteği sunacağımızı bildirmek isteriz.

Barış özlemi ve dayanışma dileklerimizle.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

İletişim:

Telefon: 0 312 310 66 36

E-posta: pda.ankara@gmail.com ve tihv@tihv.org.tr

PSİKOSOSYAL DAYANIŞMA AĞI – ANKARA

Ankara Tabip Odası

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Ankara Şubesi

Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Ankara Şubesi

Türkiye Psikiyatri Derneği

Toplumsal Dayanışma İçin Psikologlar Derneği

Türk Psikologlar Derneği

Türkiye İnsan Hakları Vakfı

Türk Tabipleri Birliği