Meslektaşımız Dr. Ulaş Yılmaz'ın yanındayız...

psikiyatri.org.tr /

Aralarında Ağrı Tabip Odası Başkanı meslektaşımız Dr. Ulaş Yılmaz’ın da bulunduğu kamu çalışanlarının, Ağrı’da Suruç katliamını protesto eden basın açıklamasına katıldıkları gerekçesiyle yargılandıkları davanın ilk duruşması 23 Şubat 2016 tarihinde Ağrı Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleştirildi. Dava 29 Mart’a ertelendi.

Duruşma öncesinde Ağrı’da gerçekleştirilen basın açıklamasına TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Bayazıt İlhan, TTB İkinci Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel, TTB Merkez Konseyi üyeleri Dr. Fatih Sürenkök ve Dr. Şeyhmus Gökalp, Mersin Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Mehmet Antmen, KESK Eş Genel Başkanı Şaziye Köse, Türkiye Psikiyatri Derneği Yönetim Kurulu üyesi Dr. Şahut Duran, Türkiye İnsan Hakları Vakfı Genel Sekreteri Dr. Metin Bakkalcı ve SES Eş Genel Başkanı İbrahim Kara katıldılar. Ortak açıklamayı Ağrı Tabip Odası Başkanı Dr. Ulaş Yılmaz okudu.

Basın açıklamasına ulaşmak için tıklayınız.